Děti ze ZŠ strávily předposlední školní týden ve škole v přírodě v Českém ráji, přesněji v Troskovicích v hotelu přímo pod Troskami, kde se o všechny velmi dobře starali. Paní učitelky připravily pro děti pestrý program. Nesměla chybět návštěva hradu Trosky, na který se děti dívaly přímo z oken hotelu. V Troskovicích navštívily muzeum, kde si mohly prohlédnout řadu různých panenek a medvídků. O celodenním výletu navštívily zámek Hrubá Skála. Mnoho legrace si všichni užili i poslední den v zábavném areálu „Šťastná země“. Během celého týdne proběhla i řada dalších aktivit, například hledání pokladu, postřehový závod a další.

Všichni si pobyt velmi užili a domů si kromě hezkých zážitků přivezli také diplomy a řadu cen ze soutěží.

Děti z MŠ se se svými učitelkami a rodiči vydaly na výlet na letiště do Domoslavic (na snímku). Nejen, že si všichni prohlédli letiště, ale mohli se posadit do letadla a ti nejodvážnější se proletěli nad Dobrou Vodou a viděli svoji školku z výšky.

V posledním školním týdnu se konalo rozloučení s předškoláky a žáky 5. ročníku, kteří odcházejí do 6. třídy do Hořic. Hostem slavnostního odpoledne byl kouzelník Pavel Kožíšek, který pasoval předškoláky na školáky a vyčaroval pro každého ze své kouzelné krabičky dárky, které jim tento den budou připomínat.

Tradičním zakončením školního roku byla zahradní slavnost, která se konala na zahradě školy. Paní učitelky připravily pro děti i rodiče řadu her a soutěží, při kterých se všichni velmi pobavili. V rukodělné dílně si mohly děti i maminky vyrobit různé ozdoby z korálků dle vlastního vkusu. Součástí odpoledne bylo také bohaté občerstvení, které z velké míry připravili rodiče dětí. Řada z nich se podílela i na materiálním zabezpečení odpoledne.
Pro předškoláky MŠ pokračoval program i večer „stezkou odvahy“ a velkým zážitkem pro všechny bylo i nocování ve školce.

Myslím, že závěr letošního školního roku se velmi vydařil. Řada akcí by se však neuskutečnila bez iniciativy a zaujetí všech učitelek, protože řada aktivit byla organizačně a zejména časově velmi náročná.

Nejen za závěr školního roku, ale i za jejich práci během celého školního roku jim patří velké poděkování.

Poděkovat bych chtěla i rodičům, kteří se na některých akcích podíleli. Všem přeji hezké prázdniny a doufám, že i v příštím školním roce nás čeká spousta pěkných zážitků.⋌Marcela Hudková, ředitelka školy