Na začátku října jsme navštívili knihovnu v Hořicích, kde jsme si připomněli, jak je v životě důležité umět dobře číst. Při plnění zajímavých soutěží, které pro nás poslala v balíku teta Běta, bychom si totiž bez znalostí písmen vůbec neporadili. Však se také někteří slabší čtenáři u zkoumání úkolů občas pěkně zapotili. Hned se poznalo, kdo si ve volných chvílích doma rád čte, protože o to větší měl slovní zásobu a dokázal pohotově odpovídat na otázky. Ale nakonec jsme všichni získali symbolický „Klíč od světa poznání”, za který paní Najmanové velmi děkujeme. Neloučili jsme se s knihami na dlouho, protože se v prosinci za nimi znovu vydáme. Už se těšíme.

Další týden jsme si zpestřili vyučování divadelním představením, ve kterém “Krakonoš pekařku Jíru napravil”. Však také byla Jíra pěkně rozmazlená a sobecká. Ale jak asi tušíte, pohádka měla šťastný konec, jak to obvykle bývá. Cestou do školy nás napadlo, že bychom takového kouzelného Krakonoše i s jeho sojkou občas v životě potřebovali. Vyléčili bychom sobeckost a zlo, kterého je všude kolem nás dost a dost…

Ale nyní trochu o něčem veselejším! V minulém článku jsme vás, milí rodičové a všichni příznivci naší školy, zvali v pyžamech do školy a zároveň jsme měli obavy, že nepřijdete. Opak byl pravdou! Přišlo vás tolik, že jsme museli přidat židle a posouvat lavice, abychom se do třídy všichni vešli. Největší legraci jsme zažili hned při vstupu do třídy, když nás ve dveřích pozdravila paní učitelka v pyžamovém overalu a hned za ní se vyrojili Honza Tunega a René Hátle s fantastickými čepičkami jako měli Křemílek s Vochomůrkou. Všichni byli úžasní, ale Ondra Klapil v růžové saténové košilce a natáčkami ve vlasech opravdu zabodoval!!!

No a co jsme vlastně celý “Pyžamový den” dělali? Budete se divit, ale nespali jsme! Bohužel jsme měli mezi sebou jednoho malinkého spáče Adámka, který se válel v posteli a nechtěl jít do školy. Nezbylo nám nic jiného než ho probudit písničkou “Adámku náš, copak děláš…”, znáte to, ne? A pak jsme ho vytáhli z postele, zatancovali jsme si, měli jsme rozcvičku, nasnídali jsme se a hurá do školy! Adámek s námi plnil úkoly a učil se všemu, co my už dávno umíme. Četli jsme pohádku od J. Čapka O noční košilce, řadili jsme věty podle jejich obsahu, seřadili jsme slova podle abecedy, počítali jsme matematické řetězce a slovní úlohy.

Po skončení vyučování jsme šli s Adámkem na pískoviště a hrát fotbal (řadili jsme věty podle děje). Také jsme nakupovali kořenovou, košťálovou a plodovou zeleninu pro maminku na pomazánku, na svačinu ovoce – peckovice, malvice a bobule. Že nevíte, o čem mluvíme? V tom případě se musíte znovu vrátit do druhé třídy!

Také jsme sestavovali jídelníček zdravých pokrmů a s vařením večeře nám pomáhali trpaslíci z naší oblíbené prstové říkanky.

Na závěr jsme Adámkovi přečetli několik pohádek na dobrou noc, např. “O Palečkovi”, “O Budulínkovi”, “O Sněhurce”, “Hrnečku, vař!” ad., ve kterých jsme hledali věty jednoduché i souvětí, počítali jsme větné celky, slova, slabiky, hlásky apod. Najednou jsme zjistili, že Adámek při tom našem čtení usnul. Uložili jsme ho zpět do jeho postýlky, ve které spal do druhého dne.
Náš “Pyžamový den” byl náročný, ale podařilo se nám splnit všechny úkoly, takže jsme se často dočkali i velkého potlesku ze strany rodičů, kteří také pomáhali paní učitelce hodnotit odpovědi.

Každé družstvo sbíralo body (samolepicí geometrické tvary), které jsme po vyhodnocení soutěže nalepili na noční košilku nebo pyžamo, které pro nás nakreslila paní učitelka. Tentokrát vyhrálo 4. družstvo, 2. místo vybojovalo 1. družstvo, 3. místo obsadilo 2. družstvo a na 4. místě skončilo 3. družstvo. Všem gratulujeme! Věříme, že se rodičům u nás líbilo a že nás zase brzy navštíví.

Před podzimními prázdninami jsme ještě stihli projektový “Dráčkův den”, ve kterém jsme psali dopis drakovi, vymýšleli jsme zajímavá dračí jména, učili jsme se básničky, jazykolamy, řešili jsme hádanky a hledali jsme v encyklopediích zajímavosti na téma: vánek, vítr, vichřice, uragán, tornádo, tajfun apod. Povídali jsme si o větrných elektrárnách, o výrobě papírových draků a četli jsme příběhy o dracích v čítance. Své dopisy jsme nakonec nalepili na papírového draka, kterému jsme dali každý své jmého jako Krkohlav, Druháček, Větroplach, Vichrlátko, Hopsafrak, Vánkař, Bouřlivák, Vichřicovník, Veseláček, Ťočihlav atd.

Poslední pátek v říjnu jsme měli “Veršovánky”, kdy jsme v průběhu dne vymýšleli básničky a hráli si s verši a rýmy.

A jsme na konci našeho vyprávění. Samozřejmě jsme i nadále v říjnu chodili plavat a denně jsme plnili ještě mnoho dalších úkolů. Z draků jsme vyrobili druhý pohádkář tzv.“Drakiář”a začínáme se chystat na třetí díl.

V listopadu vás pozveme na “Den duchů” (14.11.), na projektový den “Já a ty” (18.11.) na téma lidské tělo, zdraví, nemoc, úraz apod.

Advent zahájíme “Adventní dílnou PATA a MATA” (28.11.), kterou zakončíme “Čtením na dobrou noc” - projektovým odpolednem s přespáním ve škole!!! Budeme číst a také vymýšlet pohádky, které budou tvořit náš třetí pohádkář. Až se vyspíme, přivítáme v sobotu dopoledne ve třídě rodiče, s jejichž pomocí dokončíme adventní výrobky.
Jste srdečně zváni!!! AHOJ ZASE ZA MĚSÍC !!! Vaši kluci a holky z 2. A s paní uč. Petrou Varsányiovou