Za prvé je tu skandál s vybíráním poplatků za vjezdy na autobusové nádraží v Jičíně, město dokonce podalo v této záležitosti trestní oznámení na neznámého pachatele, teď chtějí pro změnu Hořice se společností vypovědět smlouvu o pronájmu autobusového nádraží.

 Celý incident začal na podzim minulého roku, kdy se provalilo, že firma inkasuje od dopravních společností 70 korun za vjezd každého nedotovaného spoje.

Ročně tak společnost inkasovala kolem milionu korun, aniž by o tom do té doby hořická radnice něco tušila. Město dostávalo jen 150 tisíc, které využily TS na úklid prostoru. Po tomto zjištění radnice uvažovala, že smlouvu s BusLine rozváže. Semilská firma totiž mimo jiné slíbila, že do autobusového nádraží bude investovat.

Kromě výlepů jízdních řádů a provozu informační kanceláře k žádné zásadní inovaci nedošlo. Až poté, co Hořice pohrozily odstoupením od smlouvy, začaly se dít věci. BusLine na nádraží instaloval elektronickou informační tabuli a začal radnici nabízet výhodnější podmínky pro město. ,,Ano, máme novou skvělou tabuli, která je pro cestující velmi praktická a přehledná, nicméně byla dodána pozdě. Rada města se tento týden jasně dohodla, že smlouvu s dopravcem i přesto rozvážeme a nádraží převezmou na starost technické služby,“ sdělil starosta Ivan Doležal.

Rada stanovila poplatek deset korun pro spoje dotované Královéhradeckým krajem a 40 korun pro nedotované, většinou dálkové linky. Roční výnos pro město by se pak pohyboval okolo milionu korun, který by obdržely TS. ,,Technické služby jsou dlouhodobě takovou Popelkou, tyto finanční prostředky by jim tak pomohly pokrýt náklady na údržbu a rozšiřování vozového parku,“ pokračuje I. Doležal.

Jednání o odstoupení od smlouvy ještě starostu čeká, ten se ale nebojí, že by dopravce například zrušil některé spoje přes Hořice. Doufá, že se obě strany seriózně dohodnou. Město s TS také kromě vybírání poplatků a údržby zajistí výlep jízdních řádů, otázkou zůstává, jak bude nahrazena informační kancelář a elektronická tabule.

Co na celou věc říká generální ředitel společnosti BusLine Tomáš Roubiček? ,,Informace o záměru vypovědět smlouvu se ke mě ještě nedostala, další naše kroky budou známé tedy až po jednání se starostou.“