To je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města.

Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. „Chceme zajistit našim občanům co největší komfort,“ řekl nám k projektu starosta Ivan Doležal.

 Do výběrového řízení na zpracování nové strategie se přihlásilo 16 uchazečů. Vybrána byla firma DHV CR, spol. s r.o. Nyní byl ukončen a vyhodnocen dotazníkový průzkum, který byl právě zaměřen na spokojenost obyvatel se životem ve městě.

Otázky směřovaly na zajištěnost sociálních služeb, možnosti bydlení, sportovní vyžití ad. Pavla Škaloudová