Volba padla na Hořice. Byl to trochu paradox. Nebýt zmiňované transformace, tak by se mohlo klidně stát, že podám přihlášku na zdejší střední zemědělskou školu. Nová doba však byla jiná. Tržní hospodářství rychle zapouštělo kořeny, a tak se zdál obchod perspektivnějším oborem.

Když jsem v posledním roce existence československé federace na naši školu nastupoval, tak si s úsměvem vybavuji, jak si některé starší sousedky u nás doma libovaly, že jim časem pomohu sehnat nějaké to podpultové zboží. Přehršel dostupného sortimentu všeho druhu se v novostavbách velkých marketů totiž objevila až o pár let později. Byla to velká radost, když jsme hned u schránky rozlepili poštovní obálku, která oznamovala úspěšné přijetí. Dostat se tehdy na maturitní obor, nebylo zdaleka tak samozřejmé jako dnes.

První týdny a měsíce v novém působišti nebývají snadné. Nové předměty, noví učitelé, noví spolužáci a hlavně domov mládeže, všeobecně přezdívaný intr. To bylo mnoho změn najednou. Postupně jsem si však, někdy s velkou dávkou sebezapření, začal zvykat a učit se zodpovědnosti a samostatnosti. Velikou oporou se mi naštěstí stalo několik výborných pedagogů, kterých si i s odstupem velmi cením. Nejen pro jejich nadprůměrné znalosti, ale hlavně pro lidskost a moudrost.

Praktická část výuky v mém případě začala v prodejně drogérie v místě trvalého bydliště. Začínal jsem podobně jako většina jiných spolužáků ve skladu svazováním starého papíru do sběru a rozvažováním velkých pytlů bílé či šedé sádry na malé papírové sáčky po jednom kilogramu. Ve sklepě letitého maloobchodu pomalu začínal sedat prach na někdejší demižony po žíravinách, které se ještě krátce před mojí nedlouhou drogistickou kariérou zákazníkům též rozlívaly do menších lahví. Studium nabíralo rychlejší spád, a tak jsem měl v dalších letech možnost seznámit se v praxi i s chodem finančního úřadu a dodnes úspěšné cestovní kanceláře.

Ve druhé polovině hořického působení šlo pochopitelně jen těžko odolat i příjemnějším stránkám života. Právě v ten čas se bezvadně stmelil náš třídní a internátní kolektiv, který dosud trvá a schází se. Kamarádství z mládí tak mnohdy postupně přerostlo, doufejme v celoživotní, přátelství. Město Hořice má totiž svůj genius loci. Studentský život v něm pulsuje už po generace. V případě naší školy již celých 110 let! Klukovi od nás z pohraničí přišla nevídaná kontinuita místní historie. Poprvé jsem si to uvědomil, když jsem nahlédnul na starý hořický hřbitov plný staletých náhrobků, nezřídka pokrytých čerstvými květy. Jak symbolické pro hloubku rodinných a sousedských vazeb na pomezí malebného Podkrkonoší a úrodného Polabí. Zdejší střední školy mají mnoho odchovanců z celých východních Čech i vzdálenějších končin republiky. Jsem rád, že patřím mezi ně.

Když se před deseti lety slavilo sté výročí založení školy, byl jsem právě čerstvým držitelem maturitního vysvědčení. Následná vysokoškolská studia i začátek profesní veřejné dráhy mi dosvědčil, že to byla více než solidní průprava. Odborné ekonomické znalosti se sice vytrácejí, ale správné vychování zůstává. Do Hořic často přicházejí mladí lidé jako děti a odcházejí jako dospěláci. Věřím, že to neplatí jen pro mě.

Přeji hořické obchodní akademii, aby i nadále se ctí obstála v českém školství a jejím bývalým i současným učitelům a studentům vše dobré. Michal Vávra, absolvent 1997, t.č. výkonný ředitel Svazku měst a obcí Krkonoše.

Program oslav 110. výročí založení
Obchodní akademie v Hořicích


Pátek 19. září 2008
9,00 – 17,00 hodin Den otevřených dveří.
Všechny prostory školy a DM budou volně přístupné pro všechny návštěvníky.

V přízemí školy budou vystaveny exponáty přibližující
historii naší školy.

Každou celou hodinu bude promítán film z oslav 100. let založení školy v roce 1998.

Po celý den budou probíhat neformální setkání absolventů a pracovníků školy.

Sobota 20. září 2008

9,00 – 16,00 hodin Den otevřených dveří
Všechny prostory školy a DM budou volně přístupné
pro všechny návštěvníky.

Každou celou hodinu bude promítán film z oslav 100.
výročí založení školy v roce 1998

10,30 hodin Společné fotografování účastníků u Husova pomníku
před školou