„Václav Bukač byl ve funkci ředitele muzea čtyřicet let, ale nyní  odchází do důchodu. Ilona Hynková, která působila jako vedoucí knihovny, opouští svoji funkci ze stejného důvodu jako Václav Bukač. Proto jsme byli nuceni vypsat konkurz. Zájemci najdou bližší informace na webových stránkách města,“ sděluje nám tajemník městského úřadu   Michal Kuchta.

Mimoto do penze odešla i bývalá kronikářka Věnceslava Štěpánová. Její místo od 1. ledna zaujal Jaroslav Kotrbáček.