Návštěvnost slavností byla mimořádná, hosté byli nadmíru spokojeni, jak je to s domácími?
I když máme skupinu občanů, která stále křičí, ať už začnu lépe komunikovat s občany, chodí s kritikou, co všechno v obci chybí, na druhou stranu jsou tu ostatní, o kterých víme, že se tu cítí dobře a jsou spokojeni.

Jaké plány máte do příštích let?
Vzpamatováváme se z toho, co všechno jsme stačili vykonat. Podávali jsme závěrečnou platbu za projekt v hodnotě 24 milionů korun, kdy jsme vybudovali šest veřejných prostranství ve všech částech obce, opravili komunikace, realizovali nástavbu obecního úřadu, kde sídlí i místní akční skupina Podchlumí a spolek Podkrkonoší, postavili velký sportovní areál, víceúčelové hřiště, skatepark, průlezky, dětský koutek. Podařilo se nám obnovit zeď kolem kostela, restaurovat varhany, oltář, vybavit kostel technikou pro společenské akce, opravili jsme márnici, hřbitov. Šlo o projekt, ke kterému si občané sami řekli, co postrádají.

Co bylo v rámci programu možné zrealizovat, to jsme provedli. Navíc příští týden jedu na SZIF do Hradce Králové předávat dokumenty k nové Holovousově stezce, kterou jsme dokončili. Nyní připravujeme přestavbu základní školy a přístavbu tělocvičny. Ve škole chceme vytvořit komunitní centrum obce a propojit jej s kostelem. Zatím máme studii, uvidíme, kolik to bude stát a jaké seženeme finanční zdroje. Končí programovací období EU a my chceme být připraveni na další. ⋌(kov)