Hodnotící komise doporučila zastupitelstvu kraje podpořit projekt naší málotřídní školy ve výši jeden milion 150 tisíc korun.

Cílem ročního projektu (zahájení v září 2009) je vytvoření a zavedení nových forem výuky do vzdělávání ve venkovské škole – prvků reformní pedagogiky, projektové vyučování, využití místní historie, geografie, posílení enviromentální výchovy.

Vlastní výuka bude postavena na prožitku dítěte a bude provázána s navazujícími volnočasovými aktivitami. Škola bude více otevřena rodičům, veřejnosti. Cílem je vytvoření komunitního centra obce – školy pro život. Součástí výuky budou dva týdenní pobyty a několik jednodenních exkurzí. Učebny budou vybaveny počítači, nábytkem, čtenářským koutkem s encyklopediemi.

Veškeré aktivity projektu budou plně hrazeny díky dotaci ve výši 100%. Pro bližší informace k projektu a změnám ve výuce v příštím školním roce svolává škola schůzku pro rodiče na středu 3. června od 17 hodin ve škole v Chodovicích. Současně škola nabízí možnost vzdělání v připravovaném projektu i dalším dětem, má ještě volná místa pro několik dětí a připravováno je zajištění dopravy z okolí školním autobusem. Martina Berdychová, starostka obce, Zuzana Slezáková, ředitelka školy