Atraktivní téma přitáhlo zájem čtyřicítky pěstitelů zrůzných oblastí Čech a Moravy, ale i účastníky ze Slovenska, Polska a Maďarska. Setkání se zúčastnili též zástupci z České zemědělské univerzity vPraze a Ovocnářské unie ČR.

Výsledky testování

Organizátoři informovali účastníky o výsledcích dvouletého testování biologické ochrany jabloní. Experimenty zaměřené na tuto problematiku byly uskutečněny pod vedením inženýrů Falty a Vávry vrámci výzkumného projektu č. QH92179 „Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů“ Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Další pokusy byly uskutečněny odbornou firmou.  Všeobecně vžitý a vpraxi hojně uplatňovaný názor, že bez chemických přípravků nelze intenzivní pěstování ovoce uskutečňovat, se zřejmě vbrzké době změní.

Intenzita péče a ošetření výsadeb vekologickém (správněji organickém) režimu však musí být srovnatelná nebo vyšší než vběžně chemicky ošetřovaných produkčních sadech.

V jejím průběhu jsou však využívány mnohem šetrnější prostředky, založené na přírodní bázi. Ty, na rozdíl od chemických přípravků, nepředstavují žádné riziko pro životní prostředí a zdraví konzumentů.

Podle pokusů prováděných vnašich sadech vprůběhu minulé a letošní sezóny se ukazuje, že vekologické produkci lze docílit tržní kvality ovoce srovnatelné sběžnými systémy, vnichž jsou intenzivně používány pesticidy. Účinnost i ekonomika tohoto biologického systému ochrany je přitom srovnatelná nebo příznivější, což může přinést zásadní změny vdosavadním přístupu pěstitelů kochraně. Využívání přírodních látek a biopreparátů bez vedlejších účinků na užitečné organismy zároveň posiluje druhovou pestrost entomofauny vsadech, což celkově přispívá kfunkčnosti celého systému.
Postupy využívané vekologické produkci mohou totiž nalézt široké uplatnění i v tzv. integrované ochraně, kde se aplikace pesticidů surčitými omezeními připouští, ale i zde by měly být preferovány metody co nejméně rizikové pro životní prostředí. Toto hledisko bylo doposud do značné míry opomíjeno.

Vpokusech prováděných vposledních letech byla potvrzena vynikající účinnost systému ochrany založené na přírodních produktech proti řadě škodlivých organismů. Cenné jsou zejména letošní výsledky ze zásahů proti strupovitosti, neboť deštivé počasí poskytovalo ideální podmínky pro vznik infekce a rozvoj této i dalších houbových onemocnění.

Efekt byl ve srovnání sneošetřovanou kontrolou zcela evidentní, a to u odrůd na strupovitost extrémně citlivých (Golden Delicious, Idared, Melrose, Rubín, Spartan, Šampion). Vmodelu vyvinutém německou firmou BIOFA se účinnost nechemické ochrany pohybovala 75% do 91% a byla srovnatelná s chemickými přípravky (78,9% – 96 %). Jde o sled ošetření skládající se zpřípravků na bázi síry, extraktů mořských řas, jílových minerálů a dalších látek, který je vobdobné verzi úspěšně u nás využíván vrévě vinné.

Ekologické pěstování

Organizátoři zároveň informovali o založení občanského sdružení BioSad, jehož posláním je podpora rozvoje ekologického pěstování ovoce. Navzdory pozitivním výsledkům a zahraničním trendům se ekologické pěstování vČR prosazuje velmi zvolna.

 Vsoučasné době, kdy zájem veřejnosti o ekologické produkty roste, existuje cílená dotační podpora a je očekáván zvyšující se zájem pěstitelů o tento směr, vyvstává naléhavá potřeba pěstitelů získávat přísun kvalitních a ucelených informací. Ty budou poskytovány prostřednictvím seminářů, konzultací a publikací na webu, který je nyní připravován. Vsoučasné době lze dotazy nebo diskuzní příspěvky zasílat na e-mailovou adresu biosad@atlas.cz.⋌Radek Vávra