Projekt podpořený grantem z Evropské unie (ve výši 21,5 milionu korun) začal loni v dubnu. Za tu dobu se z Holovous a přilehlých obcí stala kultivovaná a upravená místa, která lákají k návštěvě.

 Nový vzhled dostala holovouská náves (cesty, zeleň, mobiliář, dětské průlezky), rekonstrukce a přístavby se dočkal zdejší obecní úřad. Opraveny byly chodníky a některé komunikace.

 V areálu fotbalového hřiště mezi Holovousy a Chodovicemi byly instalovány dětské průlezky, postaven skatepark a víceúčelové hřiště, které bude v sobotu 21. května slavnostně otevřeno.

 Vylepšeny do reprezentativní podoby byly i chodovický kostel a hřbitov.

 Jediné práce, které ještě pokračují a budou trvat do podzimu, jsou restaurace soch, křížů a kostelních varhan.