Po celý týden budu dohlížet na budování plynofikace lokality pro výstavbu rodinných domků v Chodovicích, a také na provádění prací na odstranění závad kanalizace. Večer máme poradu členů zastupitelstva obce.V úterý budu kompletovat závěrečnou zprávu s žádostí o platbu projektu „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“ na který jsme získali 21 milionů.

Ve středu se vydám za svou rodinou do Prahy. Ve čtvrtek budeme vyhodnocovat výtvarnou soutěž . Připravit musím žádost o platbu projektu „Holovousova stezka“ na SZIF. Řešit budu také personální změny na obecním úřadě a ve sdružení Podzvičinsko.

V pátek vyhodnocujeme poptávkové řízení na aktualizaci webových stránek Podkrkonoší a tvorbu mapového portálu a dále na vydání tiskovin Podkrkonoší.