„V celé České republice je nyní přes 45 tisíc skautů. Když se zaměříme na Hradec Králové, tak je to necelých šest set skautů. Poslední roky začíná počet členů růst jak v celé republice, tak i v Hradci Králové,“ říká Martin Pavlík, vedoucí jednoho z oddílů hradeckého Junáka. Zvýšení počtu členů je určitě dáno silnějšími generačními ročníky dětí, v současnosti je ve městě na dvacet dětských oddílů.

Většina nově příchozích je ve věku do deseti let, u těchto dětí mají hlavní slovo samozřejmě rodiče, avšak první informace o skautských oddílech často rodičům sdělí právě děti. Ty se totiž do oddílů z velké části hlásí právě z vlastní iniciativy. Často se o skautingu dozvědí od svých kamarádů a spolužáků, kteří se už této aktivitě věnují.

Učí se, jak využít internet a GPS

V poslední době se na růstu zájmu projevuje i fakt, že skautské oddíly přizpůsobují program době. V rámci aktivit se tak děti učí zacházet s internetem, nebo jak správně používat fotoaparát či pěší GPS.

„Děti přece baví dozvídat se nové věci. Dříve se učily morseovku, poznávaly rostliny a vázaly uzle a bavilo je to. Dnes je to baví také, ale méně. Také proto se nový skautský program snaží o aktivity praktické pro život v dnešní společnosti,“ vysvětluje Jan Pouchlý vedoucí 24. skautského oddílu. Vedoucí tak dokážou dětem ušít program přímo na míru.

Problémem je málo vedoucích

S rostoucím počtem členů a náročnosti aktivit se zvyšuje i poptávka po kvalifikovaných vedoucích. Těch je v dnešní době nedostatek. Základním předpokladem pro dobrého vedoucího je dlouhodobé členství a obeznámenost s chodem skautské organizace. Lidí s takovouto zkušeností však není mnoho a ještě menší část z nich má zájem o vedení oddílu, které je spojeno se značnou zodpovědností

„Stále řešíme otázku, co bude, když přibude příliš mnoho nových skautů a my nebudeme mít dostatek vedoucích, kteří s nimi mohou pracovat. Ze zhruba sedmdesáti dětí, které se věnují skautingu, se totiž stanou vedoucími bohužel pouze dvě,“ říká Pavla Dufková, oddílová vedoucí střediska Střela Stěžery.

I přes přizpůsobení programu nadále platí, že je skauting stejný, jaký vždy byl. Mezi nejoblíbenější aktivity tak stále patří klasické „bojovky“ a jiné simulační hry.

Eliška Dokulilová