Za cíl si dala doplout do konce srpna do rumunské Suliny, která leží v deltě Dunaje na okraji Černého moře. Čeká je tedy cesta dlouhá 1770 kilometrů. Během plavby budou brázdit vody šesti evropských zemí: Slovenska, Maďarska, Srbska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska.

„V sobotu ve dvě hodiny odpoledne loď vyplula z Komárna. Za první den urazila posádka čtyřicet jedna kilometrů. Rychlost kolem pěti kilometrů za hodinu byla slušná, což bylo dáno tím, že Dunaj v tomto úseku má větší spád než na dolním toku a také pomohla velká voda. Právě z důvodu povodní jsme měli strach, že budeme muset plavbu odložit,“ uvedl jeden z otců myšlenky Jiří Stránský, jehož syn vede první etapu přímo na lodi. Autorem nápadu je především Rudolf Krautschneider, který mimo jiné obeplul Antarktidu.


Během své plavby bude muset Huck překonat dva vodní stupně. Derdap neboli Železná vrata a o šedesát kilometrů po proudu Prahovo, kde vede státní hranice mezi Rumunskem a Srbskem.

Desátého srpna by měla stávající posádku vystřídat nová. Zatím ještě není kompletní a zájemci se mohou hlásit přímo Jiřímu Stránskému na telefonním čísle 495 539 278.

Zimu by měl Huck přečkat právě v Sulině a příští rok se posádka chce vydat přes Černé moře do Gruzie. „Cestu jsem nazval Z Čech skoro na konec světa, protože délka plavby, kterou by loď měla urazit, je opravdu velká,“ zakončil Jiří Stránský.
Huck je dlouhý šest metrů a široký je 2,3 metru. Mimo šesti vesel, kterými je loď poháněna, je k dispozici latinská plachta.