Uvedl to Jiří Hošna z tiskového oddělení krajského úřadu. Mezi zvýhodněné patří například legionáři, někdejší političtí vězni či bývalí „pétépáci“, tedy příslušníci pomocných technických praporů.

„Naše společnost má velký dluh vůči lidem, kteří bojovali proti fašismu či komunismu. Královéhradecký kraj chce pomoci těm, kteří se zasloužili o demokratický rozvoj Česka, alespoň tím, že jim usnadní jejich každodenní život,“ řekl hejtman Lubomír Franc.

Zdarma jízdné 
i přednost u lékaře

„Musím říci, že máme velmi dobré vztahy s krajským i městským úřadem. Snaží se nám vycházet vstříc ve všech směrech, pokud je to možné. Pokud žádáme například o místo v domově pro seniory a ta možnost je, tak nám vyjdou vstříc. Za každý takový krok jsme vděční,“ uvedl Jaromír Lűftner z jičínské pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu.

Jízdné zdarma mají v současné době ve veřejné dopravě v Královéhradeckém kraji členové Svazu pomocných technických praporů České republiky. Kraj by ale rád tuto výhodu časem poskytl i členům Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské či Konfederace politických vězňů. Příslušníci všech těchto organizací již mají nyní v krajských nemocnicích zajištěno, že jim v případě potřeby lékaři provedou přednostně některá vyšetření.

Naposledy pak krajští radní svým usnesením doporučili ředitelům domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj, aby při přijímání budoucích klientů přihlíželi k tomu, že žadatel je legionářem či byl vězněn za totalitního režimu. „Kraj také dlouhodobě poskytuje organizacím, které bojovníky za svobodu sdružují, finanční příspěvky na konání nejrůznějších akcí,“ dodal hejtman Lubomír Franc.

„Ceníme si jakýchkoliv výhod a samozřejmě je pro naše členy vítáme. Liší se podle jednotlivých krajů, někde třeba našim lidem umožňují i zvýhodněné telefonování a další,“ řekla Jana Časnochová, tisková mluvčí Českého svazu bojovníků za svobodu.