„Děkujeme všem dárcům, že i v této době myslí na potřebné a nemocné, kterým naše charity pomáhají. Děkujeme také všem koledníkům, místním organizátorům sbírky a dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné dobročinnou akci uspořádat,“ uvedla koordinátorka sbírky Alena Lorencová z Diecézní charity Hradec Králové.

Letos charity vyslaly do ulic více než 2500 skupinek. Za tři krále se převlékli a koledovali studenti a školáci, skauti a světlušky, dobrovolníci i zaměstnanci charit. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.