Ve stříbrném vydutém klínu červeno - černě polceného štítu se nachází zelená lípa s černým kmenem, klín je provázen dvěma stříbrnými osmihrotými hvězdami.

Vlajka má list rozdělený bílým vydutým klínem vycházejícím z horního okraje listu s vrcholem na dolním okraji listu na červené žerďové a černé vlající pole. V bílém klínu zelená lípa s černým kmenem, provázená v žerďovém a vlajícím poli bílou osmicípou hvězdou. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Figura lípy představuje doslovný heraldický přepis hlavního motivu obrazu staré obecní pečeti doložené otisky v první polovině 19.století.

Figura vydutého klínu je odvozena z erbu nejstarších doložených majitelů tvrze z období 14. a 15. století, pánů z Dřevěnice, rodově spřízněných s pány z Labouně.

Figura osmihroté hvězdy pochází z erbu hrabat ze Šternberka, který byl zasazen nad vchod jednoho z objektů dřevěnického dvora (tvrze) při stavebních úpravách pivovaru ve druhé polovině 17.století. Počet dvou hvězd přitom koresponduje s počtem místních částí obce (Dolánky + Dřevěnice).