Důvodem omezení dopravy v tomto úseku je demontáž vodičů VVN. Objížďka za uzavřený úsek silnice bude vedena obousměrně po vozovce II/286 a III/28610. Délka uzavírky je asi 0,4 km, délka objížďky zhruba 6 kilometrů. Autobusová doprava pravidelných linek pojede z uzavřeného směru po stanovené objížďce.

Vozidlům záchranné služby, hasičům a Policii ČR nebude průjezd uzavřeným úsekem bezodkladně umožněn. Uživatelům sousedních nemovitostí (pozemků i objektů) bude zajištěn přístup k nemovitostem.