Hrozící znečištění spodních vod v nedaleké chráněné oblasti Natura 2000, to byl jeden z hlavních důvodů zahájení stavby čistírny odpadních vod včetně kanalizačního sběrače za téměř devadesát milionů korun v obci Dětenice a přilehlých částech Brodku a Osenicích.

 Starosta Radomír Vališka vysvětluje:„Nedaleko od nás se nachází ptačí oblast Rožďalovické rybníky, kam jsou sváděny všechny odpadní vody. Pilský rybník u Brodku je přitom hnízdištěm jeřába popelavého a motáka pochopa, dvou nejohroženějších druhů ptáků u nás.“

Nebezpečí pro zdroje pitné vody

Druhým důvodem této investice jsou dva zdroje pitné vody, z nichž jeden by mohl být znečištěn hromaděním kanalizačních vod v příkopech. Navíc současná kanalizace je nevyhovující, spousta domů je napojena přes septiky, některé vůbec. Náklady na kanalizační síť a stavbu čistírny jsou vyčísleny na 89 milionů korun včetně DPH. Osmdesát procent bude zaplaceno prostřednictvím operačního programu Státního fondu životního prostředí, zbytek uhradí obec, přispět má i kraj.

 „Máme našetřeno 10,5 milionů korun, další peníze budeme čerpat pomocí úvěru maximálně do výše dvou milionů korun,“ konstatuje R. Vališka.
 Komplikací by mohl být výskyt trichlorethylenu, který se už před lety objevil v místních studnách. Obec situaci řešila stavbou nového vodovodního řadu, který sama spravuje a provozuje.

Starosta R. Vališka přiznává, že provoz je pro místní rozhodně výhodnější a voda tak lacinější. Za kubík tu platí 20 korun. Vedle stavby nového řadu byl zrekonstruován i vodovod v Osenicích, v Brodku je rozvod zatím vyhovující. Do renovace a budování vodovodního řadu Děteničtí vložili celkem 16 milionů korun.

Nyní je výskyt trichlorethylenu monitorován i v kanalizačních výkopech. Pokud budou práce probíhat podle harmonogramu, letos v říjnu má zahájit zkušební provoz čistírna odpadních vod (stavba na snímku) včetně 70 procent kanalizačních stok v Dětenicích a Osenicích. Zbylé části budou dokončeny na podzim roku 2011. Kolaudace stavby je plánována na jaro 2012.

 Budování kanalizace by nemělo způsobit velké komplikace v dopravě. Na hlavní příjezdové silnici do obce bude doprava řízena po jistý časový úsek semafory.