Vloni na podzim byla spuštěna bezesporu největší investiční akce v dějinách obce, a to stavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Prvého října bude zahájen jednoroční zkušební provoz čističky.

Starosta Radomír Vališka, který má akci za 72 milionů (bez DPH) na starosti, říká: „Čistírnu jsme už převzali a sami budeme zajišťovat zkušební provoz. Už od prvého října se mohou na kanalizaci už napojit občané a podnikatelské subjekty v Dětenicích a Osenicích, pro tyto obce je už z devadesáti procent položen kanalizační řad. Jsou provedeny kamerové zkoušky i zkoušky těsnosti, jediné, co zbývá, jsou úpravy povrchů, které mají být hotovy do konce roku. Tím bude uzavřena I. etapa výstavby.“

Provozovatelem zařízení se stane obec Dětenice, která se zavázala pečovat o chod čistírny a kanalizačního řadu minimálně deset let. Vesnice sama provozuje i vodovodní řad.

„Děláme to proto, aby zdejší obyvatelé měli co nejmenší náklady. Například vodné u nás činí 20 korun za metr krychlový. Stočné do konce roku nebudou zatím občané hradit, od prvního ledna do 30. června 2011 bude účtováno stočné 15 korun za kubík (m³). Do konce letošního roku musíme vyřešit i měření spotřeby užitkové vody,“ upozorňuje Vališka.

Druhá etapa, což představuje vybudování kanalizace v Brodku, bude zahájena v roce 2011 a měla by být ukončena do září téhož roku.Děteničtí na investiční akci získali dotaci od kraje ve výši 3 miliony, z evropských fondů Operačního programu životního prostředí obdrželi 48 mil. Kč a ze státních prostředků téměř 3 miliony. Většina zbývajících nákladů bude pokryta z rozpočtové rezervy a daňových příjmů. S úvěrem počítá obec maximálně do 3,5 mil. korun.