V sobotu 29. listopadud navečer se v sokolovně v Čisté u Horek sešli členové Sboru dobrovolných hasičů Čistá u Horek, aby na jednání výroční valné hromady zhodnotili uplynulý rok. Navíc při této příležitosti převzali moderní zásahový automobil.

Hasičský sbor se schází pravidelně jednou do roka, aby na výroční valné hromadě zhodnotil dosavadní činnost. Letos to Čistečtí provedli formou promítané prezentace, která upoutala pozornost všech přítomných. „Tradiční suché čtení zpráv jsme chtěli něčím zpestřit, proto jsme aktivity sboru prezentovali měsíc po měsíci projekcí na plátno o činnosti sboru, práci zásahové jednotky i o stavu financí,“ popsal průběh schůze Ladislav Jiřička, velitel čisteckých hasičů.

Hasiči jsou v Čisté nejpočetnějším a nejaktivnějším spolkem, který stojí prakticky téměř za každou akcí, která se v obci děje. Součástí sboru je divadelní soubor Floriánek, hudební uskupení ČiPřiDO i volejbalová sekce. Během roku tak hasiči každý víkend něco podnikali a mnohdy i ve dnech všedních.
Zásahová jednotka, která je zařazena jako JPO V, měla letos dva výjezdy, ale její činnost je mnohem širší. „Dva zásahy byly evidovány na operačním středisku, ale spousta hodin byla odpracována pro obec nebo jako technická pomoc občanům,“ říká Jiřička.

Hasiči se dočkali také modernější techniky. Během slavnostní schůze totiž bylo jednotce předáno zásahové vozidlo. Na nákup a úpravy tohoto automobilu vyčlenila obec v rozpočtu dvě stě tisíc korun. Se žádostí o dotaci se podařilo uspět u Libereckého kraje, který z Fondu požární ochrany uvolnil tři sta tisíc korun.

„Novou posilou je vůz Mitsubishi L 200 v hasičských barvách včetně reflexních polepů, výstražného světelného a zvukového zařízení a navijáku s tažnou silou téměř čtyři a půl tuny,“ informuje o vozidle velitel, “obec navíc koncem října navýšila rozpočet na jednotku a je objednáno silné plovoucí čerpadlo, které by spolu s motorovou pilou, elektrocentrálou, kalovým čerpadlem a dalším nářadím mělo tvořit základní vybavení k prováděným zásahům.“Hasiči na nejvýchodnější výspě regionu uzavřeli letošní bilancování poděkováním spolupracujícím subjektům a naplánovali činnost v příštím roce, kdy se v červnu bude slavit už stotřicáté výročí založení sboru. (fal)