Slyšet znovu zvuk varhan, které tak dlouho mlčely. Je třeba připomenout to, co ve svém článku ze skromnosti neuvedl. Na zdařilém setkání má svůj velký podíl právě pan Turek, který na požádání obce přijel varhany prohlédnut a ověřit jejich funkčnost.

To bylo ještě v létě minulého roku. A právě tehdy se zrodila myšlenka uskutečnit v kostele zpívání vánočních koled za doprovodu varhan. Budu si dlouho a ráda připomínat slavnostní chvíle ze Štěpána 26. prosince.

Budu stále vidět nádheru výzdoby kostela, milé vystoupení dětí, které v těchto prostorách byly jistě poprvé slyšet krásný zpěv za velebného doprovodu varhan. To vše bylo pro nás, dříve narozené, tím nejlepším vánočním dárkem. Všem, kteří se o krásný zážitek zasloužili, patří upřímné poděkování. ⋌Marie Špicarová