Jedna taková maličkost se kvůli odvoláním dostala až na ministerstvo zemědělství, které finance pro zvířata zatrhlo.

„Podal jsem žalobu na Českou plemenářskou inspekci. Není přece možné, abych kvůli jednomu podpisu přišel o roční dotace,“ řekl Václav Bucek a podotkl, že žádný zákon ani ústava mu neukládá povinnost něco takového podepsat, pokud nechce. Podle jeho slov šlo navíc o předtištěný prázdný papír, kam se až při šetření vypisují případná pochybení.

Plemenáři přišli v osm hodin večer

Vše začalo 29. září 2009. Do Cholenic přijíždí inspektoři plemenářů na oznámení, že se tu chovají neevidovaná a odcizená prasata. Než ale zkontaktují Václava Bucka, chodí kolem kravína, vyptávají se jeho vnuka a nakonec si na návsi naloží jedenáctiletého syna starosty, z kterého vyzvídají, kdo tu chová prasata a podobně. „Starosta mi potvrdí, že nejdříve jeli na kontrolu k němu a jeho syna měli v automobilu,“ vysvětluje Bucek.

Podle něho dorazili plemenáři na kontrolu před osmou hodinou večer, tedy v době, kdy zvířata už dávno spí. Hospodář jim odmítl podepsat dokument, protože bylo na zvířata pozdě, vstupu ke zvířatům ale nebránil. Takové jednání považuje ČPI za nedodržení povinností stanovené při kontrole na místě a zmaření výkonu samotné kontroly.

S tím ale Václav Bucek nesouhlasí: „I bez tohoto podpisu jsou inspektoři oprávněni provést kontrolu a já jim nebránil. Čtyřikrát ročně mě chodí kontrolovat veterináři,“ uvedl s tím, že akce měla proběhnout v denní dobu.

Česká plemenářská inspekce uložila Buckovi pokutu tři tisíce korun (sankce za neumožnění kontroly) a náklady řízení tisíc korun. Chovatel z Cholenic se odvolal, ale přišlo zamítnutí.

Stálým odvoláváním se celý konflikt dostal až k ministerstvu zemědělství, které mu zastavilo příjem dotace ve výši 560 tisíc korun na hospodářství. „A to vše jen na základě nepodepsaného protokolu, i když nic špatného neudělal. Není možné, aby chovateli sebrali úplně všechno dopisem, kde oznamují, že zmařil inspekci,“ sdělil aktivista Stanislav Penc, který se případem zabývá s tím, že ukradená prasata mají řešit policisté.

Jako důvod zamítnutí dotace uvádí ministerstvo zemědělství toto: V případě, že zemědělec nebo jeho zástupce neumožní provedení kontroly na místě, žádosti o dotyčnou podporu se v souladu s nařízením ES zamítnou.

„Odvolání považujeme za nedůvodné, protože neobsahuje žádné argumenty, které by vyvracely zjištění obsažená v prvotních dokumentech a kontrolní činnosti, tak i v odůvodnění napadaného rozhodnutí,“ uvádí v průběhu odvolání ČPI a doplňuje informaci o povinnostech chovatelů, jako vytvoření základních podmínek k provedení kontroly a podobně.

Chovatel podal žalobu

O povinnosti podepsat takový papír ale není v dokumentu ani slovo. „Žádný zákon ani předpis mi neukládá, že musím něco podepsat,“ upozorňuje Bucek.

A tak bude konflikt, který začal pouhým nepodepsáním jednoho dokumentu a došel až k sebrání statisícových dotací, řešit soud. „Po poradě s právníkem jsem podal žalobu,“ podotkl Bucek.