Tam pro nás přijel žlutý vlak. V Sedmihorkách jsme vystoupili a šli do kempu. Tam jsme chvilku čekali, až nám přivezou batohy. Když je přivezli, začali jsme stavět stany. Po stavění stanů jsme se šli koupat. Na pláži jsme hráli volejbal. Potom se šel někdo koupat, a kdo nechtěl, byl na pláži. Když jsme přišli, tak jsme šli do lesa hrát hru.

Po hře jsme zpívali a opékali buřty. Začalo pršet, tak jsme šli spát. Pršelo tak, že jsme ze stanu měli vodní postel. Ráno jsme sušili mokré věci v klubovně.

Nasnídali jsme se a šli jsme na Valdštejn, vyhlídku Hlavatice, Hrubou skálu, Kopicův statek a Arboretum. Když jsme přišli, přestavěli jsme stany na jiné místo kvůli bahnu. Večer jsme šli na stezku odvahy. Ráno jsme šli na celodenní výlet do Čertoryje. Jednou jsme si zašli, ale pak jsme tam trefili. Uvařili jsme si oběd a vyřádili jsme se na provazech na stromech.

Zpátky jsme měli jet autobusem, ale nejel, tak jsme šli pěšky. Dorazili jsme a paní učitelky nám řekly, že půjdeme do vesnice Radvánovice, do ŠŤASTNÉ ZEMĚ. Ráno jsme se tedy nasnídali a vyrazili. Ve šťastné zemi se platilo čtyřlístky.

Když jsme odcházeli, nikomu se nechtělo. Když jsme dorazili, šli jsme na oběd a pak jsme hráli hry. Večer jsme vyhodnotili nejlepšího táborníka a šli spát. Ráno jsme si zabalili věci a stany a po obědě jsme se rozloučili s kempem a šli na nádraží. Přijel pro nás vlak a jeli jsme domů.
Tereza Bartoníčková, 5.třída