Na počest zisku dotací a začátku nové etapy ve stylu výuky jsme v září pro naše děti a širokou veřejnost uspořádali zahradní slavnost a pouť plnou her a soutěží.

Na první měsíc jsme si vybrali téma „Jsme jedna rodina“.

Kromě povídání o rodině jsme navštívili také spoustu nových přátel z dětského domova v Nechanicích a prohloubili vzájemné přátelství společnou nocí ve škole a vystoupením na „Holovouském malináči“. Také jsme zdobili perníčky, které děti pro své přátelé připravily. Získali jsme nové poznatky a zkušenosti o životě dětí z neúplných rodin.

Byl zahájen miniprojekt zdraví. Cyklus praktických seminářů zdravého vaření, kdy děti zpracovávaly plakáty o zdraví, vypracovaly potravinovou pyramidu, ochutnávaly různé druhy potravin, vyráběly bylinkový věneček, a nakonec se nám podařilo ve skupinách uvařit čtyři druhy jídel zdravých a přitom chutných.

Říjen je zaměřen na stromy a les. Vyrábíme plakáty, posloucháme, co nám radí stromy, malujeme listy, hrajeme v lese hry a vytváříme herbář nejen ze stromů nám známých, ale i vzácných ze zámeckého parku.

Díky penězům jsme mohli zakoupit nové vybavení počítačové učebny. Plánujeme realizaci čtenářského koutku, nákup tkalcovského stavu a spoustu dalších změn, které chystáme pro naše děti současné i budoucí.

Pro veřejnost máme i nabídku seminářů, pokud by vás nějaký zaujal, neváhejte se přihlásit.

6.11. Malování na hedvábí, pedig, dekorování keramiky
10.11. Zdravé vaření
4.12. Zdravé vaření
5.12. Vánoční vazba pro veřejnost
9.12. Vánoční besídka. Lucie Nimsová