Plánovaná trasa by měla měřit zhruba 18 kilometrů, povede obcemi Češov, Kozojedy, Sběř, Velešice, Volanice a městem Vysoké Veselí. Na trase stezky bude 12 informačních tabulí a několik laviček. Nachází se zde řada turisticky zajímavých míst, například kulturní památky Češovské valy, kostel sv. Václava s polygonální dřevěnou zvonicí v Kozojedech, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velešicích, kostel sv.

Mikuláše Tolentinského ve Vysokém Veselí, měšťanský dům s podloubím z roku 1586 ve Vysokém Veselí a zámek ve Volanicích. Mezi kulturní památky patří i některé pískovcové sochy. Plánovaná trasa naučné stezky prochází přírodní památkou Veselský háj, která patří mezi navržené evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.

close zoom_in

Mile překvapí překrásné výhledy na Jičínskou pahorkatinu a Krkonoše z vrchu Kákovice a výhled na Mariánskou zahradu a Krkonoše z vrchu Holý u Češova.

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) vybral projekt našeho sdružení k financování z Programu rozvoje venkova. Většina nákladů projektu bude uhrazena díky této dotaci. Smlouva byla podepsána 2. května. Značení a instalace informačních tabulí bude probíhat v prvních dvou týdnech července 2008. V tomto termínu bude uspořádán krátkodobý dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, na který přijede 8 až 10 dobrovolníků, většinou mladých lidí z ciziny. Marie Kulhánková