Plánovaná trasa by měla měřit zhruba 18 kilometrů, povede obcemi Češov, Kozojedy, Sběř, Velešice, Volanice a městem Vysoké Veselí. Na trase chceme instalovat celkem 12 informačních tabulí a několik laviček.

Nachází se zde řada turisticky zajímavých míst, například kulturní památky Češovské valy, kostel sv. Václava s polygonální dřevěnou zvonicí v Kozojedech, kostel nanebevzetí Panny Marie ve Velešicích, kostel Sv. Mikuláše Tolentinského ve Vysokém Veselí, měšťanský dům s podloubím z roku 1586 ve Vysokém Veselí a zámek ve Volanicích. Mezi kulturní památky patří i některé pískovcové sochy.

Plánovaná trasa prochází přírodní památkou Veselský háj. Ta patří mezi navržené evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Další navrženou významnou lokalitou je Cidlina – Javorka. Mile překvapí překrásné výhledy na Jičínskou pahorkatinu a Krkonoše z vrchu Kákovice a výhled na Mariánskou zahradu a Krkonoše z vrchu Holý u Češova.

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) vybral projekt našeho sdružení k financování z Programu rozvoje venkova. Většina nákladů projektu bude uhrazena díky ní. Smlouvu jsme podepsali 2. května 2008. Značení stezky a instalace informačních tabulí bude probíhat v prvních dvou týdnech v červenci 2008. V tomto termínu pořádáme krátkodobý dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, na který přijede 8-10 dobrovolníků, většinou mladých lidí z ciziny. Zajistíme jim ubytování a stravu a oni nám bez nároku na peněžní odměnu budou pomáhat značit a budovat stezku. Dorozumívacím jazykem bude angličtina. Ing. Marie Kulhánková, předsedkyně sdružení