Na jeho realizaci získalo Sdružení Český ráj finanční podporu v rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Od posledního vydání zprávy na jaře 2011 byla zrealizována řada plánovaných aktivit a úspěšně uzavřena téměř všechna naplánovaná výběrová řízení.
Ve stručnosti k probíhajícím zakázkám:

1. „Rozvoj internetové prezentace regionu Český ráj“. Součástí této zakázky je vytvoření produktu Mapový portál turistického regionu Český ráj, který zobrazuje sítě značených pěších tras, cyklotras, turistických atraktivit a je propojen se systémem datového skladu. K 30. červnu byl tento produkt dokončen a implementován na internetové stránky turistického regionu Český ráj. Nyní se pracuje na rozšíření komunitních funkcí webu.

2. „Propagační materiály Český ráj“. Jedná se o zajištění výroby několika druhů propagačních materiálů. V září byly vyrobeny upomínkové a propagační předměty – samolepky, magnetky, které propagují internetové stránky regionu. Dále budou vyrobeny propagační papírové a igelitové tašky.

V současné době se zpracovávají textové a fotografické podklady a grafika k image katalogu Český ráj a propagačním deskám, které budou vytištěny v prosinci 2011. Další propagační materiály (šanon Český ráj, infomapy, trhací mapy a elektronická verze tipů na výlety pro pěší a cyklisty) jsou zpracovávány a připravovány k vydání během dalšího období.

3. „Překladatelské služby“. Tato zakázka zahrnuje překlady nových i stávajících textů o turistické nabídce do pěti jazykových mutací (AJ NJ, PL, NL a RJ). V současné době byly přeloženy a implementovány na internetové stránky překlady stávajících i nových textů do holandštiny a ruštiny a zpracovávají se nové texty pro překlady do image katalogu a propagačních desek.

Fotobanka sdružení

4. „Fotobanka Českého ráje“. Z 250 ks barevných fotografií turistického regionu Český ráj, které jsou předmětem této veřejné zakázky, bylo zakoupeno prozatím 140 ks fotografií, které významně rozšířily fotobanku ČR a budou použity převážně v některých nových propagačních materiálech a pro potřeby prezentace na internetových stránkách Sdružení Český ráj.

5. „Reklamní kampaň – inzerce, reklama“. Po uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem bylo v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zahájeno plnění některých aktivit, jako je např. výroba reklamních a internetových bannerů a propagačních videí.

6. „Studie produktů cestovního ruchu“. Výběrové řízení, které zahrnuje čtyři programové nabídky (Český ráj bez bariér, Zlatá stezka Českého ráje, Za pohádkou do Českého ráje, Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji) již proběhlo a je ve fázi uzavírání smluv s vítěznými dodavateli.
Cílem těchto programů je vytvoření nabídky inspirující turisty k návštěvě regionu i v době mimo hlavní turistickou sezónu a mimo jádrové území
regionu. Turistický produkt Český ráj bez bariér navíc osloví nové cílové skupiny návštěvníků, pro které doposud byla v Českém ráji minimální nabídka.

7. „Zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti CR“. Jedná se o zpracování střednědobého plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj pro období 2012 – 2017 a Akčního plánu Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj pro období 2012 - 2013. Hlavní projednání analytické části dokumentů s odbornou veřejností se uskuteční v listopadu v Turnově.

Během celého období probíhá průběžně monitoring informačních a navigačních systému v regionu Český ráj, je zajištěna činnost marketingové, projektové pracovní skupiny a skupiny pro regionální produkt.

V roce 2012 je plánována účast na mezinárodním veletrhu v Utrechtu a na tuzemských veletrzích v Praze a v Brně, na kterých bude Český ráj prezentován již i formou nových propagačních materiálů (image katalog a propagační desky).

V září 2011 se uskuteční exkurze pro pracovníky informačních center na území Českého ráje, která bude tentokrát soustředěna na území Kozákovska, Semilska a Železnobrodska.

V prosinci 2011 se bude konat Fórum cestovního ruchu – setkání zástupců OCT s podnikatelskou, neziskovou a veřejnou sférou, na kterém se představí podnikatelům již nové vydání Zpravodaje SČR. Dále je na prosinec plánováno setkání s provozovateli památek a dalších turistických zajímavostí.
Během podzimu bude na internetových stránkách Sdružení Český ráj uveřejněna výzva s přesnými informacemi pro poskytovatele služeb, kteří budou mít zájem prezentovat se zdarma v připravovaných propagačních materiálech, v turistických produktech apod.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Lucie Rakoušová