Mapa kromě turistických cílů, pěších a cyklistických tras obsahuje také další důležité informace o nabídce v Českém ráji.

Návštěvníci v ní najdou například tipy pro aktivní dovolenou, přehled historických památek, informace o nabídce pro rodiny s dětmi, nebo kontakty na informační centra Českého ráje.

Základem je mapový podklad v měřítku 1:100 000 doplněný přehledem nabídky regionu ve formě barevných piktogramů.

Infomapa nahradí i funkci „Cestomapy“ v turistické hře „Za pověstmi Českého ráje“. Zájemci v ní totiž najdou přehled míst, kde v rámci této hry získají razítko do své Cestoknížky.

Nechybí v ní ale ani přehled razítkovacích míst hry „Po stopách Albrechta z Valdštejna“ na území Českého ráje.

Mapa je vydána v česko-polské, česko-anglické a česko-německé jazykové mutaci v celkovém nákladu 15 tisíc výtisků.

K dostání bude v informačních centrech a na domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Mapa je vydána v jednotné grafice regionu dle zpracovaného grafického manuálu, čímž zapadá do ediční řady regionu.

Na přípravě infomapy se podíleli zástupci informačních center regionu a další členové marketingové skupiny Sdružení Český ráj.⋌ (pch)