Jak se jmenuje vaše sdružení a kolik máte členů?
Náš oficiální název je myslivecké sdružení Duhoráz Boháňka – Cerekvice se sídlem v Boháňce. V současnosti evidujeme 19 členů s průměrným věkem 58 let. Nejmladším z nich je čtyřiadvacetiletý Jan Drahotský, nejstarším jeho dědeček Josef Drahotský (58 let).

Jak velké území spravujete?
Revír o rozloze 1426 ha, z toho je 360 hektarů lesa a 12 ha vodní plochy. Staráme se také o odchovnu bažantů a kachen. Spárkaté zvěře evidujeme v revíru 78 kusů, stejně jako zajíců. Dančí a černá zvěř migruje, takže přesné číslo vám neřeknu.

Z jakých zdrojů myslivecké sdružení hospodaří, žádný příspěvek od obce nebo státu nedostáváte?
Zisky máme z prodeje zvěřiny pro lesní společnosti, a protože máme prohlížitele, můžeme zvěř prodávat i fyzickým osobám. Pořádáme také kulturní akce – plesy, silvestrovskou zábavu, letos jsme půjčili revír sokolníkům, a málem bych zapomněl na kynologické akce. Takže to jsou naše možnosti.

Přitom se staráte o zvěř i její zakrmení.
Ano, každý člen je povinen nasušit seno, zajistit musíme objemovou píci. S tím souvisí i údržba mysliveckých políček, remízků, krmelců a zásypů.

Je vás na to dost?
Právě že ne, naše řady stárnou, a tak se je snažíme omladit, což se nám nedaří.

Máte problémy s pytláky?
To ani ne, spíš nás trápí motorkáři a čtyřkolkáři.