„Námětem cvičení je simulovaná nehoda železniční cisterny na vlečce v areálu závodu, při které dojde k poškození vypouštěcí armatury a úniku nebezpečné chemické látky,“ uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru našeho kraje Martina Žahourková.

Tou nebezpečnou chemickou látkou byl benzin. Při simulované nehodě navíc došlo ke zranění dvou osob. Co mělo cvičení prověřit? Samozřejmě činnost jednotlivých složek, ale důležitější byla otázka spolupráce zasahujících útvarů integrovaného záchranného systému při likvidaci nebezpečné látky a také, jak uvedla Martina Žahourková, spolupráce s krizovými štáby dotčených obcí.

I když je na hodnocení příliš brzy a bude předmětem, zkoumání mnoha odborníků, z laického pohledu bylo včerejší cvičení ukázkou profesionality všech zúčastněných složek.

Z tiskové zprávy HZS:

Vlastnímu cvičení předcházela krátká tisková konference od 14 hodin v prostoru závodu 6 v Čepru.

V Čepru došlo k nehodě železniční cisterny
Taktické cvičení složek IZS a krizových orgánů

V úterý 23. září odpoledne došlo v areálu závodu 6 v Čepru v Cerekvici nad Bystřicí k nehodě železniční cisterny převážející nebezpečné chemické látky, při které byli zraněni dva lidé. Takové bylo téma námětového cvičení, které bylo zaměřeno nejen na činnost a spolupráci zasahujících složek integrovaného záchranného systému při likvidaci nebezpečné látky, ale také na prověření krizových štábů dotčených obcí.

Při posunu železničních cisteren na vlečce v areálu závodu došlo k nárazu posledního vagonu cisterny do zátarasu na konci koleji a jejímu vykolejení. U poslední železniční cisterny došlo k poškození vypouštěcí armatury a k úniku nebezpečné chemické látky – automobilového benzinu BA 95 Super.

Při nehodě došlo ke zranění dvou osob, strojvedoucího, který v důsledku srdeční slabosti nestačil včas zabrzdit a pracovníka, který se v době nárazu nacházel na železniční cisterně. Hasiči nejprve poskytli neodkladnou první pomoc zraněným pracovníkům a následně ohraničili místo úniku nebezpečné látky. Uniklý benzin likvidovali pomocí pěny a utěsnili poškozenou armaturu u železniční cisterny.

Cílem cvičení bylo prověřit činnost a koordinaci všech zasahujících složek integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, postupy při manipulaci s nebezpečnou látkou a komunikaci mezi jednotlivými operačními středisky. Dalším úkolem bylo prověřit způsob aktivace a činnost krizových štábů dotčených obcí, dále prověřit účinnost opatření vyplývajících z vnějšího a vnitřního havarijního plánu.

Cvičení se zúčastnily složky:
• HZS podniku Čepro Cerekvice,
• HZS Královéhradeckého kraje – stanice Hořice, Jičín, Hradec Králové,
• SDH Hořice, SDH Cerekvice nad Bystřicí,
• Zdravotnická záchranná služba KHk Hořice,
• Policie ČR – OOP Hořice,
• ČEZ region východ
• RWE – RC Hradec Králové,
• Městský úřad Hořice – odbor ŽP,
• Povodí Labe – pouze informace.


por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje