Na parketu se vydováděla tancem i různými soutěžemi především místní mládež, k tanci a poslechu zahráli Kanci - a nutno říct, že se snažili hrát hlavně dětské písničky, vzhledem k věkovému složení návštěvníků restaurace; došlo i na vyprávění pohádky.

V připojené fotogalerii se o akci dozvíte více obrazem, zařazeno je také video.