Do soutěže se po úspěšném ocenění v loňském roce přihlásila vesnice již podruhé a bylo se čím pochlubit i letos. Po prohlídce připravených materiálů, kterými byla zaplněna celá zasedací místnost obecního úřadu, seznámila Eliška Formanová hosty s děním v obci, novými úspěchy, ale i nemalými záměry pro další období jak letošního, tak i příštího roku.

Komise obešla obec pěšky a zavítala i na Křelinu, kde si prohlédla mimo jiné i nově rekonstruovanou vodní nádrž na návsi, a ocenila vyrovnanost v rekonstrukci této malé vísky, kde žije jen 22 obyvatel. Předseda komise Antonín Novotný uvedl, že je patrná skutečnost, že finance z jednotlivých programů nejsou použity jen ve větší Bukvici, ale jsou využívány stejnoměrně pro obě vesnice.

Komisaři ocenili i to, že zmizely staré dřevěné sloupy elektrického vedení, vše včetně plynu i veřejného osvětlení je zrekonstruováno a vedeno pod zemí. V Bukvici se komise zajímala o výhled a renovaci obcí zakoupeného statku a ocenila i skutečnost, že byla v obci znovu otevřena kulinářská restaurace Kovárna, která přispívá spolu s rekonstruovanou barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého a soukromou galerií Na Špejcharu k rozvoji turistického ruchu v této lokalitě. (jqv)