V květnu už starostka Eliška Formanová podepsala smlouvu o poskytnutí subvence a zkrášlení Bukvice mohlo být zahájeno.

 Celkový rozpočet projektu je 2,38 milionů, z nichž je 1,8 milionu dotačních korun.

Eliška Formanová upřesňuje rozsah prací: „V plánu je stavba nové komunikace a chodníku, dále oprava původní silnice. Vybudovány budou zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily i vjezd pro vozidla místního sboru hasičů. Na zpevněném podkladě budou stát kontejnery na tříděný odpad. Prostranství bude osázeno okrasnými keři a dřevinami. Vznikne zde i odpočinkové místo s lavičkami, dětským kolotočem a houpacím koněm. Cyklisté zde najdou také stojan na kola.“

Projekt počítá i se zakoupením malotraktoru s kabinou a přídavnými zařízeními na údržbu zeleně pro sekání travnatých ploch v celé obci.
Dílo má být dokončeno do 31. srpna.

„Prostřednictvím Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska obec Bukvice získá víceúčelové, čisté a upravené prostředí pro všechny občany všech věkových skupin,“ pochvaluje si Eliška Formanová.

Fotografie z úpravy bukvické návsi naleznete dále v připojené fotogalerii.