Mezi takové obce, které měly v roce 2008 jen samé radosti, patří nevelká obec Bukvice u Jičína. Se svými 138 trvale žijícími obyvateli včetně přilehlé Křeliny se řadí mezi opravdu malé vesničky, ale tvůrčím i kulturním duchem, který se obcí nese, se může úspěšně zařadit mezi velká města. O tom, že obec opravdu žije příkladně po všech stránkách, svědčí i udělení 1. místa a titulu „Vesnice roku 2008 Královéhradeckého kraje“.

Soutěže se v krajském kole zúčastnilo za kraj 32 obcí, ale jen jedna může být první, a tou se stala Bukvice. Však také mnoho místních i přespolních občanů, za hojné účasti představitelů jiných obcí, měst, kraje, ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství a dalších institucí se přímo v Bukvici dne 23. srpna této slavnostní akce zúčastnilo.

V celostátním kole soutěže Vesnice roku 2008 vyhrála ze 13 finalistů (z každého kraje) tento titul obec Lidečko. Ale ani ve finálovém kole nepřišla Bukvice zkrátka a získala mimořádné ocenění „za cílevědomý přístup ke komplexnímu rozvoji obce“, cenu, kterou už nikdo z místního zastupitelstva nečekal.

Na závěr soutěže „Vesnice roku 2008“ uspořádal Spolek pro obnovu venkova spolu se Stálou komisí pro rozvoj venkova a ministerstvem pro místní rozvoj slavnostní setkání zástupců vítězných obcí v sídle Senátu ČR v Praze ve Valdštejnském paláci. Pro starostku obce Bukvice Elišku Formanovou a místostarostku Marii Sytnou byla nezapomenutelným zážitkem prohlídka tohoto paláce a zejména pak zlatým hřebem toho dne bylo přijetí všech zúčastněných prezidentem republiky Václavem Klausem na Pražském hradě ve slavnostním Španělském sále.

Setkání pak mělo pokračování v sídle Parlamentu ČR, kde zástupci obcí mohli své stesky a nářky (možná i chvály) přednést dalším ministrům vlády, kteří se setkání zúčastnili. Zda budou tyto vyslyšeny, budou moci posoudit ale pouze zúčastnění.

Na závěr slavnostního dne bylo pro všechny uspořádáno divadelní představení v divadle Na Fidlovačce. Domů do svých obcí pak již museli všichni sami, ale jistě s pocitem, že svou obec dobře reprezentovali.

A když začal advent, představitelé obce Bukvice připravili pro všechny příznivce hudby v kapli sv. Jana Nepomuckého pravidelné adventní koncerty. Po čtyři neděle, počínaje 30. listopadu, vždy navečer ve vyzdobené kapli, při svitu svíček adventního věnce vystupovali umělci a hudebníci s houslemi, flétnami, kytarami a dalšími nástroji při zpěvu písní, aby posluchačům přinesli poselství přicházejících vánoc, radost z hudby a zpěvu, ale také úctu a přátelství mezi lidmi a zklidnění ducha v tom zběsilém předvánočním shonu pro materiální a hmotné zajištění těla.

Příjemnou atmosféru tak zde postupně vytvořili bratři Vladimír a Bob Hochmanovi v pořadu „Písně světské a vánoční“, v „Adventním rozjímání v písničkách“ vystoupil klávesový muzikant Miroslav Filsak, který zahrál a zazpíval většinu svých vlastních skladeb. O třetí adventní neděli připravili vystoupení pod názvem „Vánoční setkání se spirituálem a country“ manželé Kristina a Svatopluk Holanovi z Křeliny s hostem Jaromírem Soukupem z Jičína a v posledním adventním koncertu zahráli a zazpívali již vánoční koledy Jana Žemličková a Vladimír Hochman. Všichni vystupující uspořádali koncerty bez nároku na honorář a měli radost, že v malé kapli svým vystoupením vytvořili doslova rodinnou pohodu mezi všemi účastníky, kterých bylo vždy hojně.

Závěrečnou tečkou za všemi akcemi roku 2008 byl tradiční vánoční koncert v této kapli, který se koná pravidelně vždy 30. prosince již od roku 2004. V roce 2008 to byl již „pátý ročník“. Již podruhé přišel zazpívat posluchačům známý jičínský pěvecký sbor Foerster koledy, a to jak sólové, tak sborové, a zazpívat si společně mohli známé koledy i všichni účastníci. Přestože venkovní mráz nikoho nešetřil, přišla skoro stovka návštěvníků nejen místních, ale i z dalekého okolí, někteří až z Prahy či Liberce.

Věhlas těchto tradičních bukvických koncertů se totiž přenáší až do širých dálek české krajiny. Spolu s pěveckým sborem se všichni sotva do kaple vešli. Však také místní konstatovali, že tak velká účast zde byla jedině při svěcení obnovené kaple v r. 2004.

Po koncertě, který trval hodinu, byli všichni účastníci pozváni na předsilvestrovské posezení do prostor obecního úřadu. V příjemně vytopeném sále nám bylo poskytnuto výborné občerstvení (dršťková polévka a hovězí guláš), které mistrovsky všem připravil pan Forman. Samozřejmě se všem líbilo jak profesionálně jsme byli u stolu obsluhováni paní starostkou i místostarostkou a milými slečnami Formanovými. Asi málokomu se poštěstí, aby mu bylo servírováno na stůl přímo nejvyššími členy zastupitelstva.

Je vidět, že zde v Bukvici zastupitelé dělají všechno pro spokojenost místních i návštěvníků, kteří se sem právě pro kulturní zážitky a dobrou pohodu rádi vracejí.

Ale čas nikdo nezastaví, všechno jednou končí, jakož i tento společný večer a celý rok 2008.
Jistě každý z místních i návštěvníků přeje obci Bukvice a jeho zastupitelstvu v čele s paní starostkou Formanovou i v r. 2009 mnoho dalších kulturních akcí, úspěšnou prezentaci, splnění všech přání a předsevzetí při dalším budování obce a také poděkování za vše, co zde krásného za těch sedm let nazpět bylo realizováno.

Věřím, že všichni příznivci Bukvice sem budou dále a ještě v hojnějším počtu vždy rádi přijíždět. Vladimír Turek, Praha