O tom, že je zde atletika dobře zapsána, svědčí i jedna z tabulí naučné stezky, jejíž část je věnována Mikulášskému běhu. Jeho 63 roky dlouhá tradice zavazuje atlety AC TJ Jičín k pokračování nejenom vůči zakladatelům a jejich duším, vznášejícím se nad vrcholem kopce Brada, ale i vůči atletické historii, jejíž je tento závod slavnou součástí.

V sobotu 2. srpna ráno se sešlo několik jičínských atletů v následující sestavě: Jára-Mára - Malý, Josef Kužel, Miloš Starý, Petr Šindelář, Milan Kouba, Jirka Kotlář a Tomáš Černík (řazeno podle data narození). Zástupce tří generací atletů doplnil Zdeněk Kalináč, atlet a později horolezec, jenž ochotně zapůjčil mobilní lešení a dodávku ze své stavební firmy. Na Bradech se ke skupině přidali místní nadšenci Petr Svoboda a Aleš Kroha, oba úspěšní podnikatelé, kteří bez nároku na honorář připravovali pod vedením starosty Jiřího Ticháčka naučnou stezku, jež měla být poté otevřena za týden 9. srpna při oslavách 750 let založení obce.

Cílem snažení těchto podivínů byla výměna příčného břevna kříže poničeného větry a dešti. Kříž, který vztyčila na vrcholu Brad podobná skupina v roce 2000, byl vyroben z 200 let starého trámu, jenž byl součástí roubenky v Kacákově Lhotě. Na venkovní použití tento materiál nebyl vhodný. To chlapci zjistili, když vylezli na lešení a sejmuli 350 cm dlouhý příčný trám. Byl zcela prohnilý a jen těžko by přestál příští zimu. Také šest metrů dlouhé stojné břevno bylo v dezolátním stavu. Pro manažera oddílu za vydatné pomoci domorodců bylo otázkou několika minut sehnat nový trám a vyvézt jej ke zvonici u kostela svatého Bartoloměje. Tam byly provedeny tesařské práce, sesazení kříže na zemi a pěší transport na místo vztyčení.Zde se vyznamenal náš Diskobolos a vícebojař Pepa Kužel, jenž si přehodil příčné břevno přes rameno a vynesl jej bez zastávky na vrchol kopce. Pravda, tep se mu nepatrně zrychlil, nicméně náš oddílový silák nejevil známky únavy. (Na to, že oslaví v únoru šedesátku, nezbývá než mu k supermanskému výkonu poblahopřát.) Pět atletů jej poté následovalo se šestimetrovým trámem.
Vztyčení a montáž proběhly hladce a kříž bylo možno napustit speciální nátěrovou hmotou, věnovanou spolu se štětci firmou Color-Final Lubora Groha.Všem, kteří přispěli ke zdaru díla, náleží pochvala a dík.

Pozn autora:
MUDr.Vladislav-HASAN-Bosák, jeden ze zakladatelů Mikulášského běhu, významný jičínský lékař, skvělý atlet a dlouholetý předseda AC TJ Jičín, by se 15. 12. 2008 dožil 80 let. Při stavbě kříže před osmi lety byl s námi na Bradech. Bohužel, ve stejném roce, dne 6. 11. 2000 nás navždy opustil. Nám všem, kteří jsme stavěli kříž na Bradech, chybí tento vynikající muž a kamarád. Na kopci byl však s námi. (mis)