Zámek, který je od roku 2004 v majetku města, hodlá radnice prodat nebo dlouhodobě pronajmout. Důvodem je nedostatek financí na potřebné opravy. Zatím se však nenašel lukrativní investor. V objektu nyní sídlí internát SOU Lázně Bělohrad, s nímž má město uzavřenu dohodu o pronájmu.

Nyní je na obzoru dceřiná společnost anglické firmy, která by chtěla v bývalém sídle Merveldtových (poslední uživatelka se provdala za hraběte Kinského) zřídit rezidenční bydlení pro seniory, to znamená luxusnější domov důchodců. Radnice jedná s právníky o variantách postupu. Jednou je prodej nemovitosti, druhou vytvoření společnosti, v níž by město bylo podílníkem.

Návrhy

Na využití zámku padlo již několik návrhů. Jedni by zde rádi viděli sídlo městského úřadu, francouzský investor zde chtěl vybudovat hotel, zastupitelé naopak zvažovali zřízení muzea, obřadní síně, konferenčního sálu.

Starosta Pavel Šubr se vyjádřil k zajímavému projektu: „Mám obavy, že by zařízení na sebe nevydělalo. Rezidenční bydlení pro seniory mi připadá rozumné, i když bude určeno zámožnějším spoluobčanům. Počítá s měsíční platbou 30 tisíc korun, v níž bude zahrnuta komplexní péče včetně lékařské a lázeňské, návštěvy kulturních programů.“

Spolupráce

Zastupitelstvo diskutuje o formě spolupráce, uvažuje totiž o tom, že při vytvoření akciové společnosti by mělo stálý dozor nad realizací záměru. „My bychom vstoupili do společnosti s budovou zámku, druhá strana by přinesla peníze a zajistila by přísun dotací,“ vidí reálnou možnost spolupráce Šubr.

Angličané přišli i s návrhem, že po dokončení díla by podíl od města odkoupili. „Domnívám se, že přijmeme záměr s tím, že detaily budeme dále připravovat,“ míní starosta.

Zámek získalo město v šedesátých letech, ale pro zatížení restitučním požadavkem Kinských byl do jeho majetku převeden až v roce 2004. Hodnota nemovitosti je zhruba 20 milionů korun.

Internát

V budově zámku je nyní ubytováno 53 učňů, kapacita je pro devadesát. „Je tam čisto, pořádek, ale je to zkrátka památka,“ vyjadřuje se k současnému domovu mládeže, umístěnému v zámku, zástupce ředitele Emil Stehlík.

Ředitel odborného učiliště Pavel Petr uvedl, že škola je domluvena s městem a bude mít zajištěny náhradní ubytovací prostory v areálu U Lva. Jednou z možností je také rekonstrukce budovy v mechanizačním středisku (bývalý mlýn), které je majetkem kraje. Ten však návrh smetl ze stolu.

Názory

Zajímal nás také názor místních obyvatel. „Je to dobrý nápad, když to bude seniorům vyhovovat, tak proč ne. Ve městě je jenom dům s pečovatelskou službou, tak se alespoň rozšíří nabídka služeb,“ míní Jaroslav Špůr, který má dva roky před důchodem. „V Bělohradě nic takového není, je tu jenom pečovatelský dům, a takových to zařízení není nikdy dost. Zámek už sice volá po pomoci, ožil by, pro dnešní místní seniory ale bude zařízení nedostupné,“ říká dvaatřicetiletá maminka na mateřské dovolené.

Lenka Exnerová (48 let) netuší, zda záměr bude přínosem pro bělohradské důchodce. Jako pozitivní vidí, že město se bude na projektu podílet. „Já si myslím, že jde o zajímavý nápad. Zámek chátrá, a je nutné je rekonstruovat. Projekt by určitě přitáhl do města další klientelu,“ domnívá se čtyřiadvacetiletá Celestýna Krausová. Její kamarádka Radka Portychová (24) vidí pozitivum v tom, že památka bude zrekonstruována. Je určitě pro akci rozjet.

Jaké názory máte na záměr radnice, můžete vyjádřit podrobněji v následujících diskusních příspěvcích nebo alespoň stručně v připojené anketě.