Krajský úřad Královéhradeckého kraje totiž rozhodl o podpoře oborů strojírenských, elektrotechnických a stavebních. Rozhodnutí se týká právě i bělohradského vzdělávacího zařízení.


„Je to vstřícný krok kraje k těmto oborům, na trhu práce velmi žádaným. Finanční motivace tak jistě pomůže řešit současnou krizovou situaci na trhu práce v oblastech strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví,“ kladně hodnotí tento krok ředitel učiliště Mgr. Petr Pavel.


Studenti 1. ročníku obdrží 300 korun měsíčně, dále za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1000 korun, známkou 2 pak 500 korun. Ve druhém ročníku jsou částky vyšší – měsíčně 400 korun (ve třetím pak 500 korun), za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově dva tisíce korun, známkou 2 pak tisíc korun; ve třetím ročníku jsou obě tyto částky zdvojnásobeny.

Podmínky

Podmínkou vyplacení příslušné měsíční částky, kterou budou střední školy vyplácet třikrát v roce – v měsících prosinci, březnu a červnu – bude, že žák nebude mít v příslušném období školního roku neomluvenou absenci a nebude mu udělena důtka ředitele školy.


Další z podmínek pro vyplacení peněz v měsíci březnu a červnu bude též klasifikace chování stupněm velmi dobrý. Při jednorázových odměnách se bude vycházet ze známky na konci školního roku a odměna bude vyplacena v červnu,“ informuje zástupce ředitele Emil Stehlík. I zde platí, že žák nebude mít v příslušném školním roce neomluvenou absenci a nesmí mít ani v pololetí, ani na konci školního roku sníženou známku z chování ani důtku ředitele školy.


Bělohradské učiliště výhodně spolupracuje s místní firmou Deprag, kde studenti vykonávají odbornou praxi. Po jejich vyučení je velmi pravděpodobné, že firma taky najde nové kvalifikované zaměstnance.