Město v současné době předkládá žádost o dotace z evropských fondů na odkanalizování a stavbu vodovodu v obci Brtev. Vodovod bude napojen na bělohradský řad, kanalizace na čistírnu odpadních vod. Podle starosty Pavla Šubra jsou obě akce významné, neboť jednak dojde k odkanalizování a napojení na vodovod stávajících nemovitostí, jednak mezi veřejností vzrůstá zájem o stavební parcely v Brtvi, pro které je nutné zajistit infrastrukturu.

Náklady na obě investice by neměly přesáhnout 80 milionů korun (dotace z EU činí 80 – 85 %). Bez subvencí se Bělohradští do díla nepustí, neboť realizace z vlastních zdrojů by byla nad jejich finanční možnosti. Pokud fondy peníze uvolní, stavba by mohla být zahájena na podzim.

Další žádost, která v těchto dnech putuje k evropským fondům, je projekt Zlepšení kvality života obyvatel města Lázně Bělohrad.

Původně měl být zaměřen na zlepšení stavu komunikací, mířících do centra, na rekonstrukci Památníku K.V. Raise, úpravu náměstí, vybudování skateparku.

Hezčí a účelnější

Po jednání na kraji byl zacílen na revitalizaci centra města, což představuje vybudování krytého autobusového nádraží, rekonstrukci Památníku K.V. Raise, úpravy náměstí K.V. Raise a Malého náměstí a rekonstrukci budovy č. 28 v čele náměstí na sídlo městského úřadu. Jde o opuštěný objekt v majetku města.

Starosta Šubr vysvětluje, že budova městského úřadu je pro počet úředníků nedostačující, je zde nevyhovující obřadní síň, chybí adekvátní zasedací místnost.

„Chtěli bychom ji následně využít jako knihovnu i spolkovou místnost,“ říká k záměru Pavel Šubr.
Náklady na realizaci projektu jsou čtyřiasedmdesát milionů korun, přičemž unie by měla uhradit 92,5 % z celkových výdajů.