Existuje totiž vyhláška z roku 2001, podle níž musí být průjezdní úseky silnic vedeny převážně mimo vnitřní území lázeňského místa, což Bělohrad nesplňuje, neboť hlavní silnice II/284 protíná lázeňský komplex.  

Německé pojišťovny sem již nechtějí vysílat své klienty, neboť je zde nadměrný hluk a přechody vedou přes frekventovanou vozovku. Průtah považuje ministerstvo za vážný nedostatek a doporučuje provoz v tomto úseku omezit na co možná nejnižší míru. Pokud nebude požadavek dořešen, hrozí, že město přijde o statut lázeňského místa.

Slovo starosty

Co pro město znamená lázeňský statut? Vysvětlil nám to starosta Pavel Šubr: „Mnozí si to ani neuvědomí, ale město je postaveno na vyšší úroveň a má řadu výhod. Jsou to přímé dotace, za které jsme například vyspravili chodníky a komunikace, vybudovali část veřejného osvětlení, zakoupili techniku na údržbu zeleně. Rozvíjí se zde cestovní ruch, lázně nabízí i pracovní příležitosti pro zdejší obyvatele.“

Prvním krokem k řešení bylo uzavření Lázeňské ulice pro nákladní dopravu. Nařízení platí od 1. března. Dalším úkolem je realizace obchvatu, o jehož stavbě uvažovalo město již po druhé světové válce, počítaly s ním i následné územní plány. V roce 1963 získalo město lázeňský statut s tím, že má být jednoznačně vyřešena doprava u lázeňského areálu. To de facto znamená její přesměrování jinam, což se do dnešních dnů nepodařilo naplnit.

V roce 1997 byl do nového územního plánu navrhnut obchvat města ve směru od Miletína na Jičín severně od centra, v podstatě v nejužším místě, kde by musely stavbě ustoupit pouze dva domy. V roce 2002 byl plán schválen, o dva roky později avizoval kraj, že zahájí zpracování dokumentace, neboť výstavba je z pohledu financování reálná.

Nesouhlas

V roce 2005 bylo ovšem založeno občanské sdružení Bílý hrad, jehož členové s výstavbou obchvatu nesouhlasí. Předložilo požadavky na zpracování posudků, které byly vyhotoveny. Starosta Pavel Šubr doplňuje: „Začátkem ledna jsme se domluvili s vedením kraje, že zahájí zpracování dokumentace obchvatu ve směru od východu na západ, na podzim by se pak mělo jednat s majiteli o výkupu pozemků.“

Občanské sdružení ale dále oponuje, že se s lidmi mělo jednat před schválením územního plánu v roce 2002. Starosta naznačuje, že je to nesmysl. Radnice by musela jednat zhruba s tří stovkou obyvatel a dojít k jednoznačnému závěru, což je naprosto nereálné.

Dodavatelem stavby bude Správa a údržba silnic, město zaplatí vybudování chodníků a veřejného osvětlení. Obchvat Lázní Bělohrad (3,1 km) povede směrem od Miletína za rybník Paroubek přes Prostřední Novou Ves a na silnici od Jičína se bude napojovat u Kotykova rybníka.

Náklady na stavbu by měly překročit sto milionů korun. Zahájení je reálné v roce 2011 - 2012. „Většina zdejších obyvatel se domnívá, že kvůli lázním musíme budovat obchvat a že tím poškodíme zdejší podnikatele. Já jsem opačného názoru. Díky lázním vybudujeme obchvat, který městu uleví a pomůže,“ říká Pavel Šubr.