Cvičitelé Jiří Holub a Soňa Hamanová používají k rekondici pacientů i dvoumetrové umělohmotné pružné tyče, které zábavným způsobem optimalizují cvičební proces. (po)