K 30. dubnu opouští své dlouholeté působiště v zámku internát místního učiliště a stěhuje se do zrekonstruovaného areálu U Lva.

Ředitel Středního odborného učiliště Pavel Petr říká: „Stěhování je bez problému. Na poslední dubnový večer chystáme Čarodějnice, kdy před odletem ze zámku odevzdáme symbolicky klíče představitelům města.“

Starosta města Pavel Šubr uvedl: „Trochu z toho máme obavy, protože areál zůstane prázdný, ale zase na druhou stranu by to mohlo uspíšit všechna ta jednání ohledně zámku. Pak tam je ještě jeden problém, že už nám nechtějí prodloužit revize na elektroinstalaci.“

V zámku by se tedy z důvodu neprodloužení revizí musela předělávat řada věcí, což by bylo podle starosty kontraproduktivní, neboť zámek potřebuje rekonstrukci kompletní a ucelenou.

O tu se má postarat jako investor dceřiná společnost anglické firmy Sherydan CR, která měla původně v plánu udělat z objektu residenční bydlení pro seniory. Od plánu však ustoupila, jelikož nezískala potřebnou finanční podporu z Evropské unie.

Musela tedy jednat se soukromými investory a jako nový obchodní partner vyvstala na povrch firma Asklepion Romana Šmuclera se záměrem vytvořit ze zámku blíže nespecifikované zdravotnické zařízení.