Škola je získala delimitací v roce 2000. „Dílny byly ve značně zanedbaném stavu a postupně jsme je z velké části z vlastních zdrojů vylepšovali,“ uvádí nás do reality zástupce ředitele školy Petr Jaroš a dodává:

„Vedení školy vedle toho už několik let usilovalo o opravu fasády a výměnu oken spojenou se zateplením obvodových zdí. Protože ze strany zřizovatele nebyla naše přání vyslyšena, podali jsme projekt na získání potřebných financí na Státní fond životního prostředí,“ upřesňuje zástupce ředitele.

Následovalo vypracování projektové dokumentace a v srpnu 2009 podání žádosti. V únoru 2010 byla škola vyrozuměna o jejím kladném vyřízení a v červnu byla akce spuštěna.

Dodavatelem zakázky byla na základě výběrového řízení firma Repcolor s.r.o. z Opatovic nad Labem. Celkové náklady činily 1 milion dvě stě tisíc korun a na financování stavby se výrazně podílel i zřizovatel školy – Královéhradecký kraj.

V rámci stavebních úprav byla kromě zateplení vyměněna všechna okna, osazeny nové termoregulační ventily na tělesech ÚT a opravena střecha.
„Od nového školního roku 2010/2011 došlo k další významné modernizaci praktické výuky budoucích truhlářů. Škola zakoupila nový olepovací automatický stroj ABS hran.

Rekonstrukce dílen:
•V roce 2001 rekonstrukce kotelny (výměna litinových kotlů s adaptéry na zemní plyn za nové plynové kotle)
•2003 rekonstrukce podlah v největších dílnách a strojovně
•2005 zateplení stropů (dotace z KÚ)
•2007 rekonstrukce osvětlení ve všech dílnách
•2008 rozšíření strojní dílny, nákup nové formátovací pily

Ten výrazně zlepší kvalitu zakázek nábytku realizovaných v naší školní dílně. O tom všem se můžete přesvědčit v rámci dne otevřených dveří 10. listopadu,“ sumarizuje P. Jaroš.