O obchvatu města uvažovali v Bělohradě už před druhou světovou válkou. Do územního plánu byl návrh zapracován již v roce 1946. V roce 2002 byl schválen současný územní plán města s přeložkou silnic, která řeší průjezdnost městem. Průtah měl původně několik variant, nakonec byla schválena tato verze: nová komunikace odbočí z miletínské silnice před rybníkem Pardoubkem, povede kolem hasičské zbrojnice v Prostřední Nové Vsi a vyústí na výjezdu u Kotykova rybníka.

Pro vyřešení dopravy mimo centrum lázeňského města a především lázeňskou zónu je nutné realizovat přeložku celou ve směru východ – západ s tím, že stavbu je možné rozdělit na dvě etapy. Investorem akce za zhruba sto padesát milionů korun bude Správa a údržba silnic, do osvětlení a chodníků by vložilo peníze město. Toto řešení je optimální, protože zasahuje minimum rodinných domků. Radnice nyní dokončuje změnu územního plánu (bude schváleno asi v červnu) a poté SÚS zažádá o územní rozhodnutí. Projekčně je vyřešeno i křížení přeložky se silnicí na Brtev.

Mimoúrovňové nepřichází vzhledem k terénním podmínkám v úvahu, a tak zde bude zbudován středový ostrůvek. Starosta Pavel Šubr upozorňuje na fakt, že přeložka nejen zklidní dopravu v centru, ale zároveň umožní zpřístupnit lokality pro rozvoj výstavby rodinných domků i pro drobné provozovny. Místní občané, zejména obyvatelé náměstí, se obávají, že přeložka bude realizována pouze v první fázi a doprava pak bude vedena přes náměstí.

Boj o peníze

Krajský zastupitel Vlastimil Dlab, který má na starosti dopravu, veřejnost ujišťuje, že se pracuje na obou etapách současně. „Pokud chceme na realizaci získat prostředky z Evropské unie, musí být v první polovině letošního roku schválena změna územního plánu, a nejpozději v příštím roce musíme předložit žádost o dotace. Pokud to neuděláme, peníze nedostaneme. Je to poslední možnost. Kraj připraví finanční prostředky na výkup pozemků, které poskytne městu, a to bude jednat s jednotlivými vlastníky a zajistí příslib odprodeje.

Bez toho nemůžeme o subvence žádat. Musíme si také uvědomit, že nepůjde o žádný obchvat, ze kterého by se nedalo sjíždět. Na přeložce, která bude standardní silnicí druhé třídy intravilánového charakteru, bude možné vybudovat jednotlivé sjezdy podle potřeby,“ vysvětluje Dlab.

U Kotykova mlýna a u hasičské zbrojnice budou pro větší bezpečnost a plynulost jízdy vybudovány kruhové objezdy, u lázní je plánována uzavírka na Brtev. Posledním krokem pak bude převedení stávající komunikace II. třídy v Lázeňské ulici na městskou. Tím prvním bude ovšem výkup pozemků od zhruba tří set vlastníků.

Majitelům bude nabídnuta cena podle tržního ocenění. Starosta Pavel Šubr očekává, že občané pochopí, že pro další rozvoj města je vyřešení dopravy a zklidnění centra nezbytné. Vždyť např. ministerstvo zdravotnictví nepovolí další výstavbu rodinných domů v lokalitě severně od Lázeňské ulice, dokud nebude do tohoto území zajištěn přístup z přeložky a ne z Lázeňské ulice.

Ideální trasa

„Oponenti výstavby přeložky argumentují tím, že se doprava zavede mezi rodinné domky. Přitom odborníci říkají, že průtah kolem hasičské zbrojnice v Prostřední Nové Vsi je ideální, neboť zdemolován bude muset být pouze jeden rodinný dům a druhý nevyhoví přísným hygienickým normám. Oběma rodinám chce zastupitelstvo nabídnout takovou kompenzaci, aby získaly nové rodinné domy přímo v Bělohradě,“ vysvětlil starosta Šubr.