V pondělí dopoledne budu dokončovat podklady pro lednové číslo Bělohradských listů, čekám několik návštěv a v 18 hodin mám schůzku organizačního výboru mezinárodního folklorního festivalu Slavnosti písní a tanců pod Zvičinou.

V úterý se zúčastním jednání představenstva VOS, a.s. Jičín v Jičíně a asi nestihnu v 9 hodin zasedání správní rady Podzvičinska v Holovousích.
Ve středu v 9 hodin mám schůzku s právním zástupcem města a ve 13 hodin jednání o možnostech zavedení kamerového systému ve městě.Ve čtvrtek ráno odjíždím na veletrh Regiontour v Brně, kde se ve 13 hodin zúčastním zasedání rady Sdružení lázeňských míst. V 15 hodin bych se pak měl zúčastnit v Hradci Králové zasedání výboru pro sport zastupitelstva kraje (bohužel se musím omluvit).

V pátek od 8 hodin je svoláno zasedání rady města Lázně Bělohrad a v 15 hodin mám jednání ohledně geodetického zaměření pozemků města. Průběžně mě čeká několik dalších jednání, především k výkupu pozemků na přeložku silnic a ke změnám územního plánu města.