V tomto zařízení, které během školního roku navštíví téměř 400 dětí z celé republiky a kde se současně vzdělává necelá šedesátka žáků, právě ožívá projektový záměr na zkvalitnění vzdělávacího procesu. Zapojit se do projektu, jenž je plně hrazen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu, kladlo pochopitelně velké nároky na jeho přípravu. Všichni pedagogičtí pracovníci v čele s ředitelem Jaroslavem Kostelníčkem budou po dobu příštích dvou a půl let naplňovat svou prací záměr a účel dotace – podporovat nové formy kvalitního vzdělávání žáků. Částka, jež bude k dispozici na realizaci projektu, se blíží půl milionu korun.

Děti navštěvují tuto školu vždy v souvislosti s pobytem v lázních a vzdělávají se zde po dobu 4 – 6 týdnů. Vedením školy i zřizovatelem, kterým je Královéhradecký kraj, je kladen důraz na to, aby i po tuto dobu bylo žákům poskytnuto co nejkvalitnější vzdělání, které odpovídá současným moderním evropským edukačním trendům.

Mnozí z nich, kteří se do školy opětovně vracejí, tu budou kromě již tradičního milého a přátelského prostředí nově nacházet i moderně a kvalitně připravené zázemí pro další vzdělávání, v němž budou využívány i zajímavé výukové programy, na jejichž realizaci se budou podílet i samotní pedagogové.

A přestože už nyní svým žákům tato škola s neopakovatelnou harmonickou atmosférou pomáhá nahrazovat po dobu jejich pobytu rodinu a zároveň je vzdělávat, dá se předpokládat, že nové možnosti, které právě zahájený projekt nabízí, zvýší zcela určitě prestiž školy i v očích rodičů, učitelů kmenových škol žáků a zároveň i široké veřejnosti. ⋌Hana Richtermocová