Zahájení se zúčastnili i starosta města Pavel Šubr, předseda výboru pro dopravu zastupitelstva Královéhradeckého kraje Vlastimil Dlab a generální ředitel lázní Radim Kalfus.

Jednání se konalo symbolicky na území jičínského okresu a na půdě člena hospodářské komory, Anenských slatinných lázní, aby se mimo jiné zdůraznil i význam skutečnosti, že od letošního roku, po sloučení Regionální hospodářské komory severovýchodních Čech a Oblastní hospodářské komory v Jičíně působí podnikatelská samospráva pod názvem Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Před zahájením shromáždění se uskutečnilo setkání představenstva krajské komory a dalších zájemců s náměstkem ministra dopravy Emanuelem Šípem a ministerským radou Bohumírem Páleníkem.

Byla zde podána informace o přípravě indikativního seznamu III. vlny dopravních projektů formou PPP (spoluprací veřejného a soukromého sektoru) a v diskusní části byla věnována pozornost chronicky známým problémům budování komunikací D11 a R 35.

Jak se dalo očekávat, po obsáhlé zprávě o činnosti komory se v živé diskusi projednávaly zejména palčivé problémy podnikatelů v současné době.

Mimo jiné i dopady hospodářské recese a ceny energií na firmy, potřeba zavedení eura apod.
Delegáti přijali usnesení, v němž označují současný způsob stanovování cen energií – elektřiny a plynu – za hranicí podnikatelské etiky a požadují v tomto směru další jednání. Čestmír Jung