O obchvat usiluje radnice již několik let, v loňském roce podpořil projekt Královéhradecký kraj a na výkup pozemku uvolnil 15 milionů korun.

Investor stavby – Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje nechal zpracovat dokumentaci pro územní řízení a nyní čeká, zda se městu podaří vykoupit všechny parcely pro realizaci záměru. Projekt počítá s náklady ve výši 200 milionů korun.

Postoj kraje

Předseda výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a předseda představenstva Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Vlastimil Dlab chce o pomoc žádat evropské fondy. „Zatím si nepřipouštím, že by se nepodařilo zajistit podmíněný výkup půdy na přeložku silnic II/284 a II/501. V současné době je město nejblíže k realizaci přeložky v hodnotě téměř 200 milionů korun od doby, kdy tato myšlenka vznikla, tedy od první poloviny 20. století.

Celou investici by kraj financoval z fondů EU. Pokud se nepodaří zajistit patřičné smlouvy, ztratí město možnost na dost dlouhou dobu přeložku realizovat, a ztratí tím i šanci rozvoje směrem k Brtvi. Královéhradecký kraj, který je vlastníkem zmíněných komunikací, nebude schopen ze svého rozpočtu takovouto zakázku realizovat a tím nedojde ke zklidnění centra města. Chtěl bych proto přesvědčit občany, kteří bojkotují realizaci této investice, že svým jednáním připraví své děti a vnoučata o klidný život v centru města.“

Výkup pozemků

Samotné město by se mělo na investici podílet vybudováním chodníků, veřejného osvětlení a infrastruktury. Stavba přeložky si vyžádá i likvidaci dvou nemovitostí, z nichž jedni majitelé jsou s demolicí svého domu již smířeni.

Sto padesát parcel musí radnice bezpodmínečně odkoupit do konce února, starosta Pavel Šubr, který má záležitost na starosti, Deníku potvrzuje, že nyní jsou uzavřeny smlouvy na výkup zhruba 70 procent pozemků.

„Snažíme se na výkupu pracovat dál a přizpůsobit se požadavkům vlastníků. Tři majitelé nám už ale odpověděli, že pozemek v žádném případě neprodají. Dva si nepřevzali poštu a někteří na náš požadavek vůbec nereagovali,“ uvádí. O průběhu akce bude informovat radu, která by měla zvážit, zda výkup pozemků předčasně neukončí.

Starosta přiznává, že v některých rodinách došlo kvůli prodeji půdy k tvrdým střetům. Někteří zatvrzelí odpůrci stavby přeložky nakonec změnili svůj názor a pozemky nečekaně prodají. Přesto bude celý záměr zřejmě předčasně ukončen kvůli zatvrzelcům, kteří neberou ohledy na veřejný zájem a neuvědomují si, že obchvat Bělohradu bude pro město jednoznačně přínosem.

Ladislav Bartoníček z Brtve patří mezi ty, kteří svůj pozemek městu prodali. „Obchvat tu měl stát už před dvaceti lety. Lidé by měli být solidární a uvědomit si, že svým záporným postojem definitivně připraví město o možnost vytěsnit dopravu z centra,“ apeluje na veřejnost.