Hlavní příjezdovou komunikaci ve směru od Jičína budou navíc před mateřskou školou lemovat v obou směrech parkovací zálivy ze žuly, které jednoznačně přispějí k větší bezpečnosti jak řidičů, tak chodců.

Parkovací místa ale uberou prostor chodníkům, které se zúží. Radnice proto ustoupila od původního záměru položit zde stejné zadláždění jako na náměstí a nakonec se přiklonila k šedo - černé zámkové dlažbě.

„Chtěli bychom práce zahájit co nejdříve. Navíc jsme se se zastupiteli rozhodli, že zakázku rozšíříme o nové osvětlení a renovaci parkoviště u bytovek včetně přístupových cest. Převážnou část prací chceme zvládnout vlastními silami,“ vysvětluje starosta města Pavel Šubr, který odhaduje celkové nákladyna více jak tři miliony korun.

Nejen o této investici se budou bavit zastupitelé na dnešním veřejném zasedání, které je svoláno od 18 hodin do konferenční místnosti hotelu Anna Marie Anenských slatinných lázní. Na programu je i volba zástupce města na valnou hromadu VOS a.s. Jičín i změna č. 3 územního plánu, která se týká vybudování golfového hřiště na Byšičkách. Propírat se bude i odpadové hospodářství města.



Místní občané i chalupáři hradí poplatky ve výši 500 korun, přesto město doplácelo ze svého rozpočtu firmě Rund Jaroměř půl milionu korun. Starosta uvedl: „Připravujeme návrh vyhlášky, kterou zřejmě omezíme počet svozů zejména od chalupářů, kteří je celoročně nevyužívají. Uvidíme, jak dopadne nový zákon, který počítá se zvýšením základní sazby na 1250 korun. Druhou variantou je Bursíkův návrh, který kalkuluje s maximální výši 1000 korun s přihlédnutím ke skutečnému množství vyprodukovaného odpadu na osobu.“