Pětasedmdesát hektarů pozemků na Byšičkách je v majetku rodiny Kinských, která je získala v restituci a proti vybudování golfového hřiště s 18 jamkami nemá námitek.

 Pozitivně se k záměru postavila i bělohradská radnice, která zadání změny územního plánu schválila.

 Ozvali se ale pracovníci odboru životního prostředí, kteří požadovali zpracování SEA – posouzení vlivu na životní prostředí. Ze studie vyplynulo, že golfové hřiště nesmí zasahovat na pozemky nad kostelíkem, které se svažují směrem k rybníkům Bahníku a Zákopskému. Hřiště by prý mělo negativní vliv na odtokové poměry. Dále není vhodné jej umístit na stráních kolem kostela, kde rostou teplomilné květiny. Tyto pozemky by se prý ani neměly pravidelně sekat.

 „Plocha pro golfové hřiště se tak sníží téměř o polovinu. Domnívám se, že pouze spodní část lokality bude pro investory nezajímavá. Nedokážu si ani představit, jak bude oblast vypadat, když se stráně kolem kostelíka nebudou pravidelně sekat,“ říká starosta Pavel Šubr.

 Vše by se mělo vyjasnit na lednovém veřejném projednávání konceptu změny územního plánu.