Bělohradská firma Deprag by se po několika letech intenzivního jednání měla zbavit starých ekologických zátěží, které ohrožují zdroje pitné vody Jičínska.

Vláda v březnu rozhodla, že ministerstvu financí umožní na sanace ve firmě Deprag vynaložit 113 milionů, čímž tuto sumu navýšila z původních 16 milionů korun.

Podnik, jehož náplní je výroba pneumatického ručního nářadí (brusky, vrtačky, závitořezy, leštičky, kladiva, pily, šroubováky), upínacího nářadí, pneumatických motorů, šroubovacích a montážních systémů ad., usiloval o získání financí od roku 1998, kdy koupil bývalý Narex.

Stát se při privatizaci státních podniků zavázal, že na svoje náklady odstraní ekologické škody z minulosti. V Bělohradě se konkrétně jedná o zamoření budov a terénu oleji a kalícími látkami z dřívější výroby.

Rozsah škod byl po dobu deseti let stále sondován a šetření odhalilo, že narůstá.

Místopředseda představenstva Depragu Otakar Řehořovský (na vloženém snímku) upozorňuje: „Ještě před pádem vlády se nám podařilo prosadit navýšení prostředků na odstranění zátěže z původních 16 na současných 113 milionů, bohužel, nyní se zase všechno zmrtvilo.Čekáme, zda bude realizován Kalouskův projekt, v němž bude ve výběrovém řízení vybrán pouze jediný dodavatel pro odstranění zátěží v celé České republice. Zvolit jedinou firmu ale nevidíme jako dobrou věc. V současné době vůbec nevíme, s kým jednat.

Chceme získat výjimku, aby byl havarijní stav v Depragu okamžitě řešen a abychom nemuseli čekat až na rozhodnutí nové vlády v říjnu. Vše je nakonec politická záležitost a uskutečnění záleží na chuti odpovědných kruhů na ministerstvu financí jednat,“ domnívá se O. Řehořovský.

Zuzana Chocholová, která na ministerstvu financí zajišťuje servis pro média, uvedla: „Současný postup je nejrychlejší možný. Zákon neumožňuje, abychom propláceli sanaci na základě soukromého výběrového řízení.“

Starosta města Pavel Šubr si je vědom možnosti znečištění zdrojů pitné vody, je velice rád, že ministerstvo prostředky na odstranění zátěže v bělohradském Depragu konečně uvolnilo, a doufá, že zakázka bude realizována v nejbližší době.

A jaký bude rozsah prací? Prvořadě bude provedena demolice některých objektů, následně bude vytříděn a likvidován materiál podle stupně zamořenosti. Další záležitostí bude hloubení zeminy do zhruba šesti metrů na ploše 50 x 50 metrů s následným zajištěním spodních vod.

Práce by rozhodně neměly narušit život ve městě ani dopravu. Otakar Řehořovský předpokládá, že k realizaci zakázky dojde na podzim letošního roku.